Nieuwsbrief 15

Nieuws

nov 26

Lied van deze week

Groep 3,4 en 5: Kerstliederen
Groep 6,7 en 8: Kerstliederen

Remedial Teaching (RT)

We willen u nog meedelen dat juf Giethoorn tot de kerstvakantie RT geeft, na de kerstvakantie wordt zij vervangen door juf Marja. RT wordt gegeven op maandag i.p.v. donderdag.

Rapporten en spreekavond

Vandaag krijgen de leerlingen hun rapport mee naar huis. Voor de groepen 1 t/m 6 is er op maandag 10 december een spreekavond. Voor de leerlingen van groep 7 worden er huisbezoeken afgelegd, vandaar dat er voor hen geen spreekavond is. Met de ouders van groep 8 zijn afgelopen week al gesprekken geweest.
Wilt u het strookje voor de spreekavond uiterlijk dinsdag 4 december inleveren bij de leerkracht, ook als u geen gebruik wenst te maken van de 10-minutengesprekken? Als u wel gebruik maakt van 10-min-gesprekken wilt u dan ook het aangehechte gespreksformulier invullen en inleveren?

Schoolvakantie schooljaar 2013-2014

Herfstvakantie: 21 oktober 2013 t/m 25 oktober 2013
Kerstvakantie: 23 december 2013 t/m 3 januari 2014
Voorjaarsvakantie: 17 februari 2014 t/m 21 februari 2014
Meivakantie: 18 april 2014 t/m 5 mei 2014
Hemelvaart: 29 mei 2014 t/m 30 mei 2014
Pinksteren: 9 juni 2014
Zomervakantie: 21 juli 2014 t/m 29 augustus 2014

Nieuw MR lid vanuit het team

Via deze weg wil ik (Jolanda Mulder) laten weten dat ik vanaf de kerstvakantie mijn taak als MR-lid zal neerleggen. Omdat ik per augustus 2013 toch moet stoppen na 8 jaar MR, is er besloten een nieuw teamlid te vragen die gelijk tijdens mijn zwangerschapsverlof kan beginnen. Ik wil jullie dan ook meedelen dat Marleen Duister deze taak over zal nemen. Gelijk een mooi moment om u te wijzen op de site waar de MR een aantal maal per jaar een stukje op zet, over waar de MR zoal mee bezig is en wanneer de vergaderingen plaatsvinden. Dit is te vinden onder het tabje school.
Jolanda Mulder.

Klachtenregeling

In de schoolgids staat een stukje over de klachtenregeling. Hierin ontbreekt de naam van de contactpersoon van onze school. Hierbij willen we daarom doorgeven dat onze contactpersoon voor klachten is: Loes Rijksen, Dorpsweg 111, Hoornaar. Tel: 06 36195428.

Actie Schoenmaatjes

Voor de actie Schoenmaatjes zijn maar liefst 108 dozen ingeleverd! Iedereen bedankt voor de mooie dozen met inhoud. Gisteren zijn de dozen weggebracht naar het depot, waar ze verder voor de verzending van de dozen zullen zorgen.

Ouderhulp gevraagd 7 december

Vrijdagmorgen 7 december gaat de ouderraad vanaf 8.30 uur de school weer klaarmaken voor Kerst. Daarbij kan de ouderraad veel hulp gebruiken. Heeft u nog wat tijd over, dan kunt u vrijdagmorgen 7 december binnenlopen. Alvast bedankt.


Data om te onthouden

30 november rapport I
4 december Sinterklaas brengt een bezoek aan de school
4 december uiterlijke inleverdatum formulier 10-min. gesprekken groep 1 t/m 6
5 december oud papier
10 december 10 min-gesprekken groep 1 t/m 6

Groeten,
Inge Ros

Malcare WordPress Security