Nieuwsbrief 14

Nieuws

nov 15

Lied voor volgende week

Groep 3,4 en 5: Samuël
Groep 6/7 en 8: Lied 102:1

Spreekavond

Op de uitnodiging voor de spreekavond stond een foute dag vermeld, de datum was wel goed. De spreekavond is op maandag 21 november. Als u zich heeft opgegeven voor de spreekavond heeft uw kind vandaag het rooster meegekregen. Het rooster staat ook onder “downloads” op de website.

Week van de mediawijsheid

Groep 7 zal van 21-27 november meedoen aan de week van de mediawijsheid.
Dit jaar staat de mediaopvoeding van jonge kinderen en de communicatie hierover tussen ouders, kinderen en leerkrachten centraal.
De leerlingen krijgen vrijdag 18 november een enquête mee die ze samen met de ouders moeten invullen voor maandag 21 november.

Ouderhulp voor kerstversiering

De ouderraad gaat op woensdagochtend 7 december de school weer versieren met als thema “Kerst”. Daarbij kunnen zij hulp gebruiken van ouders. Als u wilt helpen op die ochtend vanaf 8.30 uur, mailt u dan even naar administratie@cbssamenopweg.nl of meldt het even bij Tineke. De ouderraad bedankt u alvast voor uw hulp.

School op Seef

Dinsdag 29 november zullen er weer praktijklessen verkeer gegeven worden aan de hand van het School op Seef programma.
In de ochtend zijn de praktijklessen voor groep 6 en 7. Voor deze les moeten alle leerlingen van groep 6 en 7 hun fiets meenemen. Denk er bij koud weer aan dat de kinderen extra warme kleding aan hebben.
In de middag krijgen de leerlingen van groep 2 de praktijkles. Daarbij gaan ze lopend het dorp in en allerlei dingen oefenen.

Zendingsproject

Dinsdagmorgen is voorlichting gegeven over het zendingsproject van dit schooljaar. Het geld gaat dit jaar naar het St. Anne’s ziekenhuis op het platteland van Zimbabwe. Het geld wordt gebruikt voor het in orde brengen van de bedden in het ziekenhuis. Voor ongeveer € 150 kunnen locale mensen de bedden repareren, matrassen maken en lakens naaien.
Het was een indrukwekkende voorlichting. We hopen vele goede bedden voor het ziekenhuis bijeen te kunnen sparen met het geld dat elke maandag geld in de zendingspot gaat. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de school onder het kopje “downloads”.

Bureau HALT in groep 8

Woensdag jl. heeft een medewerker van Bureau Halt een een voorlichtingsles verzorgd in groep 8. Tijdens de les “Goed met de groep” werd ingegaan op wat groepsinvloed nu eigenlijk is en wat voor gevolgen dit kan hebben voor jezelf en voor anderen. De leerlingen hebben zelf kunnen ervaren hoe het voelt als je onder druk wordt gezet en wat dat met je doet. Er zijn tips en adviezen gegeven om weerbaar met dergelijke situaties om te gaan. Op de website kunt u een stukje van de leerlingen daarover lezen.

Laat niets achter op het schoolplein

Eén van de leerlingen is zijn waveboard kwijt. Dit waveboard is achtergebleven op het schoolplein na schooltijd. Het is een zwart waveboard met rode spin. Wie heeft deze gezien?
We maken u er nogmaals op attent om niets op het schoolplein achter te laten na schooltijd, geen fietsjes, geen steppen e.d. De school is niet verantwoordelijk voor achtergebleven spullen en in de avond wordt er nogal eens gebruik gemaakt van het plein door anderen.

Informatie over vervolgonderwijs

Alle leerlingen van groep 8 hebben de VO Gids editie 2011-2012 ontvangen. Via http://www.devogids.nl/ kunt u meer informatie vinden over het voortgezet onderwijs. Via de open dagen planner op deze website kunt u de open dagen vinden van diverse scholen.

De volgende data zijn bij ons bekend:
Op woensdag 23 november is er bij het Gilde vakcollege techniek een info-avond voor de ouders en docenten van de leerlingen van groep 8. Aanvang van deze avond 20.00 uur.
Op 14 december organiseert wellantcollege De Bossekamp Ottoland een doe-middag voor alle groep 8 leerlingen. De middag duurt van 13.00 uur – 14.30 uur. Ook ouders zijn hierbij van harte welkom en krijgen een apart programma aangereikt. Opgeven via w.smit@wellant.nl
Op woensdag 11 januari 2012 is er een doe-middag bij het Lyceum Oudehoven (havo, atheneum, gymnasium, tweetalig onderwijs)
Op woensdag 29 februari 2012 is er een doe-dag bij het Gilde vakcollege techniek.

Open dagen:
Het Gilde vakcollege techniek, woensdag 25 januari 2012 van 13.30 uur tot 16.00 uur en van 18.30 uur tot 21.00uur
Wellantcollege Gorinchem, woensdag 25 januari 2012 van 14.00 uur tot 17.00 uur en van 18.30 uur tot 20.30 uur
Uilenhof (nieuwe mavo, havo junior) is op zaterdag 28 januari 2012 van 10.00 uur tot 13.00 uur
Scholengemeenschap Gomarus (vmbo, havo, atheneum), dinsdag 17 januari 2012 aanvang 19.00 uur
Lyceum Oudehoven, woensdag 1 februari 2012 vanaf 14.30 uur
Wellantcollege De Bossekamp Ottoland, vrijdag 10 februari 2012 van 15.30 uur tot 17.30 uur en van 19.00 uur tot 21.00 uur.


Data om te onthouden

21 november dammen
21 november spreekavond
22 november bestuursvergadering
23 november juf Anja jarig
24 november personeelsvergadering

Groeten,
Inge Ros