Nieuwsbrief 13

Nieuws

nov 25

Lied van de week

Groep 3 t/m 5: Lied 66:1
Groep 6 t/m 8: Opw 717

Ouderpanel

Twee weken geleden hebben we de eerste bijeenkomst van het ouderpanel gehad van dit schooljaar. We spraken met elkaar over de activiteiten die voor de herfstvakantie op de school hebben plaatsgevonden zoals de schoolreis, de ouderavonden, en de kinderboekenweek. Vervolgens hebben we nog even vooruit gekeken naar de dingen die komen gaan. Daarnaast bespraken we ook punten die de ouders aandragen. Het was heel fijn om op deze manier van gedachten te wisselen over dingen rondom school. We zouden het erg leuk vinden als er nog een aantal ouders is dat aan wil sluiten. Wilt u meer informatie hierover dan kunt terecht bij de ouderpanelleden of ondergetekende. In de week van 2 maart 2015 hebben we weer een volgende bijeenkomst gepland. Met elkaar zoeken we de meest geschikte dag. We ‘vergaderen’ van 8.30 tot 9.30 uur onder het genot van koffie.
Ouderpanelleden: Ramona Wonink, Patricia de Groot, Sandra Slob, Lizanne Bak, Natasja van Boheemen, Sylvia Bresser.

Omschrijving ouderpanel:

Een ouderpanel of klankbordgroep is een relatief laagdrempelige manier om ouders mee te laten denken over het onderwijsprogramma en de gang van zaken op school, om hiaten of verbeterpunten boven water te krijgen of meer draagvlak te krijgen voor veranderingen.
Een ouderpanel buigt zich op verzoek van de school over uiteenlopende onderwerpen, van het leefklimaat op school tot de gang van zaken bij schoolreisjes, van de organisatie van medezeggenschap tot overblijfvoorzieningen, en van huiswerkondersteuning tot absentiebeleid. Een paneldiscussie levert vaak adviezen op waarmee directie of schoolteam direct aan de slag kunnen.
Een ouderpanel is een informeel alternatief voor de OR of de Oudergeleding in de MR.
Voor ouders heeft deelname aan een ouderpanel het voordeel dat ze zich niet structureel hoeven te binden. Omdat de panels telkens van samenstelling wisselen, kan de schoolleiding via de ouderpanels een grotere groep ouders raadplegen, dan bij een vaste oudervertegenwoordiging het geval is. Een Ouderpanel kan een min of meer vaste structuur hebben, of geconcentreerd zijn op een enkel onderwerp.

Handwerkles groep 4

Wat een prachtig gezicht is het om een groep met veel jongens zo geconcentreerd te zien handwerken op donderdagmorgen! Onder leiding van de handwerkmoeders is groep 4 hard bezig om met naald en draad kerstboompjes van vilt en kralen te maken. Houdt u alvast een plekje vrij in de kerstboom!?
Onder “foto’s” kunt u nog meer zien van het handwerken in groep 4.

Maandviering groep 7

Vanmorgen verzorgden de leerlingen en juf van groep 7 de maandviering. We werden met toneelstukjes en liedjes meegenomen door de bijbel. Van Adam en Eva tot Jozef werden de verhalen uitgebeeld door de kinderen. Gods belofte klinkt door de geslachten heen en met Kerst vieren we straks deze belofte; de komst van zijn Zoon.
Leerlingen van groep 7: het was geweldig!
Een impressie van deze viering is te vinden onder “foto’s”.

Sinterklaas op school

Vandaag is er een brief op school aangekomen dat Sinterklaas met zijn Pieten op 5 december naar Hoornaar komt. In de brief stond vermeld dat hij hele sportieve Pieten meebrengt, maar ook dat hij een nieuwe hobby heeft. Maar wat dat is, blijft nog even geheim.

Megafoons gezocht

Op 5 december willen we graag gebruik maken van een paar megafoons. Van wie zouden we deze één dag kunnen lenen?
Graag mailen naar govert@cbssamenopweg.nl

Vrijwilligers gezocht

De ouderraad is op zoek naar mensen die willen helpen op maandagmorgen 8 december met het opzetten en versieren van de kerstbomen.
Ze beginnen om 8.30 uur.

Kerstvieringen

We maken u alvast attent op de kerstvieringen. De kerstviering voor groep 3 t/m 8 is op dinsdag 16 december in Het Bruisend Hart, aanvang 19.00 uur.
De kerstviering voor groep 1 en 2 is op woensdag 17 december in de school, aanvang 19.00 uur.

Schoolvakanties schooljaar 2015-2016

De schoolvakanties voor volgend schooljaar (schooljaar 2015-2016) zijn bekend:
Herfstvakantie: 19 oktober t/m 23 oktober 2015
Kerstvakantie: 21 december 2015 t/m 1 januari 2016
Voorjaarsvakantie: 22 februari 2016 t/m 26 februari 2016
Meivakantie: 25 april 2016 t/m 6 mei 2016
Zomervakantie: 11 juli t/m 19 augustus 2016

Website

Foto’s die u van de website downloadt zijn in een heel klein formaat. Wilt u groter foto’s downloaden dan kan dit via https://picasaweb.google.com/106475453563327184808/ Op deze site staan alle fotoalbums die door ons zijn aangemaakt. Ook nieuwe fotoalbums worden daarop geplaatst.
Er is nieuws uit groep 3 en uit de plusklas. Onder “foto’s” staan twee albums vanuit groep 3, één uit groep 4 en de maandviering van groep 7.


Data om te onthouden

29 nov juf Agnes jarig
3 dec oud papier
5 dec Sinterklaas bezoekt de school
8, 9 en 12 december schoolarts groep 2
9 dec 10-min gesprekken
16 dec kerstviering groep 3 t/m 8 in Het Bruisend Hart
17 dec kerstviering groep 1 en 2 op school

Groeten,
Inge Ros

Malcare WordPress Security