Nieuwsbrief 13

Nieuws

nov 29

Lied van deze week

Groep 3 en 4: Gezang 429:1
Groep 5 t/m 8: Simson, Simon.

Sinterklaas op school

Ook dit jaar brengt de Sint een bezoek aan onze school. Op donderdagmorgen 5 december zal hij een bezoek brengen aan alle klassen. We hopen dat de Sint om 8.30 uur op school zal aankomen.

Ouderhulp gevraagd op 9 december

Voor het opzetten van de kerstbomen vraagt de ouderraad weer hulp van ouders op maandagmorgen 9 december om 8.30 uur. Als u wilt helpen kunt u zo binnenlopen.

10-minutengesprekken

Voor alle ouders is er op donderdag 12 december de mogelijkheid om de leerkracht te spreken. Dit zijn geen verplichte gesprekken.
Heeft u het strookje voor de spreekavond al ingeleverd bij de leerkracht, ook als u geen gebruik wenst te maken van de 10-minutengesprekken?
De uitnodiging voor het 10-minutengesprek en het gespreksformulier zijn ook te downloaden via de website onder “downloads”.

Kaartenactie “Red een kind”

Vorige week zijn de mapjes kaarten meegeven die de leerlingen zelf hebben ontworpen. Iedere leerling heeft 8 setjes van 8 kaarten gekregen. Deze kunnen verkocht worden voor zes euro. Niet verkochte kaarten en het geld van de verkochte kaarten uiterlijk 16 december inleveren op school. Nabestellingen doorgeven voor vrijdag 6 december. Mocht dit later gedaan worden, bestaat de mogelijkheid dat de kaarten niet meer voor 20 december worden geleverd.
Tip van een ouder met meerdere kinderen op school:maak enkele setjes open en maak er gesorteerde setjes van. Bijvoorbeeld vier kaarten van het ene kind en vier kaarten van het andere kind.

Kerstviering groep 0/1 en 2

Op woensdagavond 18 december vieren de kinderen van groep 0/1 en 2 met hun ouder(s) kerstfeest in de school. De avond begint om 19.00 uur en zal ongeveer een uur duren. Na afloop kunt u nog gezellig koffie of thee drinken met elkaar. Per kind mogen drie personen meekomen, geen jongere kinderen i.v.m. de orde tijdens de kerstviering.

Kerstviering groep 3 t/m 8

Dit jaar zullen de kerstvieringen voor de groepen 3 t/m 8 in de klas plaatsvinden, daarbij worden geen ouders uitgenodigd.

Gevonden voorwerpen

Hoofdluis

We krijgen berichten uit verschillende groepen dat er hoofdluis wordt geconstateerd bij de leerlingen. Wilt u uw kind weer grondig controleren op de aanwezigheid van neten en/of luizen? Onder “downloads” op de website vindt u meer informatie over de bestrijding van hoofdluis.

Pleinwacht

Vanwege enige onrust op het schoolplein tijdens de pauze, hebben we besloten dat alle leerkrachten voorlopig pleinwacht houden tijdens de ochtendpauze. We hopen op deze manier dat het ook in de pauze gezellig blijft. Er is inmiddels ook nieuw materiaal aangekocht om in de pauze mee te spelen.
Verder vragen wij u om thuis ook eens met uw kind te praten over samen spelen, het oplossen van ruzie en het omgaan met elkaar in het algemeen. Als we samen, school en thuis, de kinderen positief stimuleren zullen we daar zeker effecten van zien!

Bibliotheeksysteem

Misschien heeft u het in “Het Kontakt” gelezen, maar de school gaat werken met het bibliotheeksysteem SchoolWise. Als het hele systeem is ingevoerd kunnen leerlingen hiermee zowel thuis als op school boeken zoeken en lenen. Zij krijgen dan ook een gratis bibliotheeklidmaatschap.
De schoolbibliotheek blijft gewoon bestaan. De onderbouw kan boeken ruilen op vrijdagmorgen, de bovenbouw op dinsdagmorgen.

Om alle boeken in het nieuwe bibliotheeksysteem te zetten, willen de biebmoeders dat alle boeken die uw kind thuis heeft van school voor de kerstvakantie terug zijn in de bibliotheek. De boeken kunnen dagelijks in de bibliotheek gelegd worden.


Data om te onthouden

4 december oud papier
5 december Sinterklaas bezoekt de school
9 december opzetten van de kerstbomen
12 december 10-minutengesprekken
16 december uiterlijke inleverdatum kerstkaartenactie
18 december kerstviering groep 0/1 en 2
23 december t/m 3 januari 2014 kerstvakantie

Groeten,
Inge Ros