Nieuwsbrief 13

Nieuws

nov 13

Lied van deze week

Groep 3,4 en 5: Koningskind (Opw. v. k. 3)
Groep 6,7 en 8: Psalm 27:7

Waterpokken

Bij enkele kinderen in groep 1 is waterpokken geconstateerd. Als iemand met waterpokken zich goed voelt dan kan diegene gewoon naar school. Iemand is al besmettelijk voordat die ziek is en kan anderen al hebben besmet. Mocht uw kind er hangerig van zijn of koorts hebben, houdt u dan uw kind thuis.

Gymspullen

We merken meer en meer dat kinderen zonder gymschoenen gaan gymmen.
In verband met hygiëne en het voorkomen van verwondingen stellen we het dragen van gymschoenen tijdens de gymles verplicht. Wilt u er op toezien dat uw zoon/dochter de gymschoenen meeneemt?
Na een korte periode van wennen wordt de regel: “Geen schoenen, geen gym!”

Fietsen op parkeerplein

Al een aantal keren hebben we de kinderen in de (bovenbouw-) groepen aangesproken op het fietsen op het parkeerplein voor de school. Voor schooltijd zien we kinderen kris kras over het plein fietsen waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Nu is er inmiddels ook al schade ontstaan aan een auto hierdoor. Het zou fijn zijn als u thuis hierover spreekt met uw kind zodat we gezamenlijk dit probleem aanpakken.

Actie Schoenmaatjes

Onze school doet van 12 t/m 26 november mee met de actie Schoenmaatjes. Dit is een actie van Edukans, waarbij kinderen in Nederland een schoenendoos vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in landen als Malawi, Irak en Kenia. Wilt u thuis samen met uw kind een schoenendoos vullen met deze spullen? U kunt ook één doos per gezin vullen. Het zou ook heel fijn zijn, als de doos aan de buitenzijde leuk versierd is. In de tijd van Sinterklaas, waar onze kinderen weer overladen worden met cadeaus, kunnen we ongetwijfeld iets afstaan voor de kinderen die het minder goed hebben dan wij. Hoe het precies werkt en wat er wel en niet in de doos mag, staat in de folder die de kinderen mee naar huis krijgen. We vragen iedere deelnemer van Schoenmaatjes 5 euro voor de verzendkosten van de schoenendoos. Hiervoor kan het machtigingsformulier achterop de folder ingevuld worden. Dit machtigingsformulier kunt u inleveren bij de leerkracht, de schoenendozen verzamelen we in de hal van de school op het daargemaakte podium. Edukans kan laten weten in welk land de schoenendoos wordt uitgedeeld als u het e-mailadres op het formulier invult en de sticker op de schoenendoos plakt. Wilt u ervoor zorgen dat de spullen voor in de schoenendoos heel en schoon zijn? Graag ontvangen wij de gevulde schoendoos met envelop uiterlijk 26 november.

Overzicht open dagen voortgezet onderwijs

Onder “downloads” op de website vindt u een update van het overzicht van de open dagen van het voortgezet onderwijs.

Gymbevoegdheid

Vanaf 2004 krijgen Pabo-studenten niet meer automatisch hun gymbevoegdheid bij het behalen van hun diploma, maar moeten ze daar een aparte opleiding voor volgen. In september 2012 ben ik begonnen aan deze gymopleiding van 1½ jaar aan de Marnix Academie in Utrecht. Ik vind het erg leuk om elke woensdagmiddag bijgeschoold te worden op dit gebied. Zo kan ik meer verschillende toestellen gebruiken tijdens de gymlessen en doen we regelmatig nieuwe spelletjes; altijd leuk om uit te proberen met een klas (:
Bij mijn gymdocenten moet ik aan kunnen tonen dat ik een duidelijke instructie kan geven, hulp kan bieden bij het maken van een veilige sprong, toestellen zo in de ruimte plaats dat ik goed overzicht heb, enz.
Filmpjes en foto’s helpen mij bij het bewijzen van mijn ‘gym-competenties’. Aangezien ik lessen moet geven in de groepen 3 t/m 8, kan het dus voorkomen dat uw kind op een foto of filmpje komt te staan.
Langs deze weg wil ik u laten weten dat dit beeldmateriaal alleen op de Marnix Academie wordt bekeken en er niets wordt gekopieerd, gepubliceerd of op een site gezet.
Meester Govert

Doel zendingsgeld

Het zendingsgeld, dat elke maandag opgehaald wordt, gaat dit jaar naar het project “Water of Life” een project Compassion (bevrijdt kinderen van armoede in Jezus’ naam)
Wereldwijd zijn er miljoenen mensen die geen toegang hebben tot schoon drinkwater. Als kinderen ziek worden door het drinken van besmet water dan heeft dat gevolgen voor hun gezondheid. Daar komt nog bij dat ze dan niet naar school kunnen, dus ook onderwijs missen. Als de ouders van de kinderen ook ziek worden, kan het zelfs gebeuren dat het gezin helemaal geen inkomen heeft. Daarom verstrekt Compassion Water of Life systemen. Dit is een soort emmer waar water in kan worden gedaan. Vervolgens komt het water door een filter en komt er schoon en veilig drinkwater uit. Het doel van dit systeem is: Schoon en veilig drinkwater voor kinderen en hun families, waardoor hun gezondheid verbetert. Per stuk kost een systeem € 55. Daarvan kan een familie een leven lang schoon en veilig drinkwater drinken. De systemen worden ingezet in landen waar een structureel gebrek aan schoon en veilig drinkwater ontstaat. Een voorbeeld daarvan is de cholera uitbraak in Haïti in de zomer van 2012.
Maandag 19 november wordt er aan de kinderen een voorlichting gegeven door een medewerker van Compassion over het project.

Handig materiaal voor groep 8

Voor het oefenen van de topo-toetsen staat er op de website onder “groep 8-handig materiaal” en nieuwe link, http://www.zwijsenlandinzicht.nl/zwijsen/show/id=197824/closemenu=true. Voor het leren van de topotoetsen krijgen de leerlingen hun schrift uiteraard mee naar huis, maar de geschiedenis leert dat sommigen hun schrift wel eens vergeten of twijfelen aan de juistheid van hun antwoorden. Op deze site staan voor de topo dus ‘kopieerbladen topografie’, maar ook de samenvattingen van ieder hoofdstuk onder ‘samenvatting’. Deze krijgen de leerlingen wel mee, maar zijn ook regelmatig zoek….

Drempeltoets

De uitslag van de drempeltoets die de kinderen in groep 8 gemaakt hebben is binnen. Deze zal a.s. maandagmiddag met de kinderen meegegeven worden in een gesloten envelop.
We willen u erop wijzen dat de drempeltoets landelijk genormeerd is. En dat hier in de regio de grens voor havo hoger ligt, namelijk op een minimale score van 539.
Tijdens het gesprek op maandag 26 november zullen we met elkaar kijken welk niveau het beste past bij uw kind. De brief met exacte tijden is afgelopen week met uw kind mee naar huis gegaan.
Mochten er nog vragen zijn, dan horen we dat graag.
Govert Bok en Jolanda Mulder

Ouderhulp gevraagd voor 4 december en 7 december

De ouderraad is dringend op zoek naar iemand die dinsdagmorgen 4 december om 7.00 uur ’s morgens kan helpen met een bijzonder persoon klaar te maken voor een bijzondere dag. Graag doorgeven aan Tineke of aanmelden via tineke@cbssamenopweg.nl.
Vrijdagmorgen 7 december gaat de ouderraad vanaf 8.30 uur de school weer klaarmaken voor Kerst. Daarbij kan de ouderraad veel hulp gebruiken. Heeft u nog wat tijd over, dan kunt u vrijdagmorgen 7 december binnenlopen. Alvast bedankt.
Vanmorgen is de ouderraad bezig geweest met het versieren van de hal voor Sinterklaas.

Muzikale ouders gezocht

We zijn op zoek naar ouders die muzikaal kunnen begeleiden tijdens de vieringen op school. Onze voorkeur gaat uit naar ouders die piano spelen of trompet. Opgeven kan via info@cbssamenopweg.nl.

Wijziging datum studiemiddag januari 2013

Door omstandigheden is de studiemiddag die gepland stond voor donderdagmiddag 17 januari 2013 verzet naar donderdagmiddag 10 januari 2013. Deze middag zijn dus alle leerlingen vrij.


Data om te onthouden

21 november doemiddag lab Tienercollege
21 november informatieavond voor ouders Gilde
23 november juf Anja jarig
23 november juf Elwiena jarig

Groeten,
Inge Ros