Nieuwsbrief 13

Nieuws

nov 07

Lied voor volgende week

Groep 3,4 en 5: Simson, Simson
Groep 6/7 en 8: Ps 68:7

Maandopening

Maandag jl. heeft groep 4 de maandopening verzorgd. Ze zongen een prachtig lied. Meer over de maandopening van groep 4 en het lied dat zij gezongen hebben vindt u op http://www.cbssamenopweg.nl/groepen/groep-4/maandopening.

Speelkooi

Met het oog op de veiligheid van onze kinderen hebben we besloten om tijdens de overblijf het hek dicht te doen. Er zal dus geen gebruik meer worden gemaakt van de speelkooi. Hierdoor hebben de overblijfouders beter zicht op de kinderen tijdens het buitenspelen. Vanaf 13.00 uur gaat het hek open en nemen de leerkrachten het toezicht over. Ook dan is het niet de bedoeling dat de kinderen naar de speelkooi gaan. Natuurlijk blijven wij in de ochtendpauze wel gebruik maken van de speelkooi. De leerkrachten lopen vanaf heden allemaal pleinwacht, zodat er ruim voldoende toezicht is.

Groep 8 op bezoek bij het ministerie van Financiën

Groep 8 heeft maandag de opening van de Week van het geld bijgewoond. Dit bezoek aan het ministerie van Financiën hadden zij gewonnen met het insturen van een foto en het ontwerpen van geld. Meer kunt u lezen op de website van de school onder het nieuws van groep 8. Ook kunt u een impressie van deze ochtend krijgen via http://www.weekvanhetgeld.nl/opening-2011

Rapport groep 3 t/m 8

Vrijdag 11 november ontvangen de kinderen van groep 3 t/m 8 het eerste rapport van dit schooljaar. Dit is een vernieuwd rapport. Het uiterlijk is nieuw én de manier waarop het is samengesteld is nieuw. Alle toetsgegevens die in ons leerlingvolgsysteem worden opgeslagen worden nu automatisch verwerkt in het rapport. Daarnaast geven we met kleuren aan hoe de inzet per vak is. Verder geven we ook grafieken mee naar huis waarin afgelezen kan worden hoe de resultaten van de CITO toetsen zijn vanaf groep 3. Wij hopen hiermee een completer beeld te geven van de vorderingen van uw kind. Per groep kunnen de rapporten verschillen. Niet alle vakken komen in elke groep aan bod en ook de inhoud van de vakken kan per groep verschillen. Alhoewel wij onze uiterste best hebben gedaan om alles goed voor te bereiden, kunnen er nog schoonheidsfoutjes in het rapport zitten. Wij hopen op begrip hiervoor.
Bij het rapport zit een uitleg over de verschillende onderdelen waardoor een en ander duidelijk wordt. Het oude rapport komt vrijdag ook mee naar huis. Tot slot vindt u bij het rapport ook weer een uitnodiging voor een 10-minuten gesprek en een formulier waarop u kunt aangeven waarover u met de leerkracht in gesprek wilt. Aanvraag voor 10-minuten gesprek en formulier moeten uiterlijk 15 november a.s. op school terug zijn.

Spreekavond

Op de uitnodiging voor de spreekavond staat een foute dag vermeld. De spreekavond is op maandag 21 november.

Drempeltoets in groep 8

Op maandagochtend 14 november zal de afname van de drempeltoets plaatsvinden. Spelling, begrijpend lezen, rekenen en woordenschat worden dan getoetst. Op dinsdagochtend 15 november zal elk kind individueel getoetst worden op lezen.
Als de uitslag hiervan binnen is, zal dit eerst via de nieuwsbrief worden gecommuniceerd en vervolgens in gesloten envelop worden meegegeven.
Mochten er vragen zijn, dan hoor ik dat graag!
Juf Jolanda

Bureau HALT in groep 8

Op woensdag 16 november zal bureau HALT het een en ander komen vertellen over deze organisatie. Vervolgens zal er gesproken worden over de volgende thema’s: groepsdruk, ‘groepsinvloed’ en hoe daarmee om te gaan.

Informatie over vervolgonderwijs

Alle leerlingen van groep 8 hebben de VO Gids editie 2011-2012 ontvangen. Via http://www.devogids.nl/ kunt u meer informatie vinden over het voortgezet onderwijs. Via de open dagen planner op deze website kunt u de open dagen vinden van diverse scholen.

De volgende data zijn bij ons bekend:
Op woensdag 23 november is er bij het Gilde vakcollege techniek een info-avond voor de ouders en docenten van de leerlingen van groep 8. Aanvang van deze avond 20.00 uur.
Op woensdag 11 januari 2012 is er een doe-middag bij het Lyceum Oudehoven (havo, atheneum, gymnasium, tweetalig onderwijs)
Op woensdag 29 februari 2012 is er een doe-dag bij het Gilde vakcollege techniek.

Open dagen:
Het Gilde vakcollege techniek, woensdag 25 januari 2012 van 13.30 uur tot 16.00 uur en van 18.30 uur tot 21.00uur
Wellantcollege Gorinchem, woensdag 25 januari 2012 van 14.00 uur tot 17.00 uur en van 18.30 uur tot 20.30 uur
Uilenhof (nieuwe mavo, havo junior) is op zaterdag 28 januari 2012 van 10.00 uur tot 13.00 uur
Scholengemeenschap Gomarus (vmbo, havo, atheneum), dinsdag 17 januari 2012 aanvang 19.00 uur
Lyceum Oudehoven is op woensdag 1 februari 2012 vanaf 14.30 uur


Data om te onthouden

11 november rapport I
12 november vervaldatum betaling ouderbijdrage
14 november drempeltoets groep 8
14 november dammen
15 november uiterste inleverdatum 10-minuten gesprekken
16 november bureau Halt in groep 8
21 november spreekavond

Groeten,
Inge Ros