Nieuwsbrief 12

Nieuws

nov 08

Lied van de week

Groep 3,4,5a: Hé, luister je mee.
Groep 5b,6,7 en 8: Lied 456:1 Zegen ons Algoede

Schoolfruit

Volgende week krijgen de kinderen een banaan, mandarijn en een appel.

Vervanging juf Agnes

Wellicht heeft u er al van gehoord, maar het zwangerschapsverlof van juf Agnes is al wat eerder ingegaan dan vooraf gepland. Dit op advies van de verloskundige en de huisarts. Haar laatste werkdag was dinsdag 1 november.
Tijdens het verlof zal juf Ranka haar vervangen. Zij heeft in de eerste week van het schooljaar al een dag ingevallen voor meester Govert. Tot de kerstvakantie is juf Ranka er op maandag en vrijdag en meester Govert de overige dagen. Daarna is de bedoeling dat juf Ranka op maandag en dinsdag werkt en meester Govert woensdag t/m vrijdag.

Bericht van de overblijfmoeders

De namen van de leerlingen uit groep 1 die vast overblijven op school zijn van het bord gewist. Wilt u de naam van uw kind weer op het bord plaatsen, zodat we weer overzicht hebben wie er overblijft? Graag in het rood voor vaste dag, groen voor incidenteel overblijven. Dank u wel. De overblijfmoeders.

10-minutengesprekken groep 3 t/m 8

Deze week hebben alle ouders van de leerlingen van groep 3 t/m 8 per mail een uitnodiging gekregen voor de 10-minutengesprekken op donderdag 24 november. Dit zijn geen verplichte gesprekken. We verzoeken u vriendelijk uiterlijk woensdag 16 november de invulstrook samen met het gespreksformulier per mail te sturen naar administratie@cbssamenopweg.nl. Het gespreksformulier mag ook ingeleverd worden bij de leerkracht.

Openstellen cijfers in Ouderportal

Aan het begin van het schooljaar is het ouderportal tijdens de informatieavond aan u gepresenteerd. Inmiddels heeft u, na inloggen met de verkregen gegevens, uw adresgegevens kunnen controleren en wijzigen. Vanaf maandag kunt u ook de cijfers die behaald zijn bij de methodetoetsen inzien. Hierbij moet u denken aan toetsen van bijvoorbeeld rekenen en taal. Bij rekenen kunt u dan ook doorklikken om de verschillende onderdelen te bekijken.
Mochten u vragen hebben over het inloggen in ouderportal, dan kunt u contact opnemen met Tineke, administratie@cbssamenopweg.nl

Intocht Sinterklaas

Zaterdag 19 november wordt Sinterklaas weer in Hoornaar verwacht! Hij hoopt rond de klok van half 11 aan te komen bij de Zes Molens. De Zwarte Pietenband begeleidt iedereen naar het zalencentrum “Het Bruisend Hart” waar tot ongeveer 12 uur nog een gezellig feestje gevierd wordt!

Kanjerschool

Op dinsdagmiddag 22 november hebben wij een feestje op school: we worden dan een echte Kanjerschool! We werken natuurlijk al veel langer met Kanjer en de petten en regels die daarbij horen. Maar op 22 november krijgen we het officiële bordje dat we een Kanjerschool zijn. Dat moeten we vieren! Daarom hebben we voor de onderbouw een kleurwedstrijd en voor de bovenbouw een ontwerpwedstrijd bedacht. We hebben cadeautjes voor de mooiste tekening en het beste ontwerp uit elke groep. De leerlingen van groep 1 t/m 4 mogen hun kleurplaat uiterlijk maandag 21 november inleveren bij juf Mariëtte. De leerlingen van groep 5 t/m 8 mogen hun ontwerp (een origineel Kanjerspel, een nieuw Kanjerlied- of rap, een mooi Kanjerlogo, een Kanjerverhaal of gedicht enz.) uiterlijk maandag 21 november inleveren bij juf Carolien. De kleurplaten (onderbouw) en informatiebrieven (bovenbouw) worden aanstaande maandag aan de leerlingen mee naar huis gegeven. Op dinsdagmiddag 22 november verzamelen we rond 14.15 uur met alle leerlingen in de hal om het bordje op feestelijke wijze te onthullen. Daarna is de prijsuitreiking. Wilt u dit speciale Kanjermoment niet missen? Dan mag u als ouder natuurlijk ook de school inlopen rond 14.15 uur om bij dit moment aanwezig te zijn.

Maandviering groep 5b/6

Vrijdag 25 november verzorgen de leerlingen van groep 5b/6 de maandviering. Alle ouders van deze leerlingen zijn van harte welkom om de maandviering bij te wonen. De viering begint om 8.30 uur en zal ongeveer een half uur duren.

Actie Schoenendoos

Alle leerlingen hebben een folder meegekregen over schoenmaatjes van Edukans. U mag, samen met uw kind, een schoenendoos vullen en versieren voor een kind in een arm land. In de folder staat hoe u dit kunt doen.
U mag de sticker van het machtigingsformulier op de doos plakken en het machtigingsformulier inleveren bij de leerkracht.
U kunt de doos inleveren t/m 25 november. Alle dozen worden in de hal verzameld. Ter voorbereiding kunt u, samen met uw kind, ook nog kijken op www.edukans.nl/schoenmaatjes. Doet u ook mee? Zo maakt u een onvergetelijk cadeau!
Actie schoenendoos wordt in samenwerking gehouden met NH-kerk in Hoornaar.

Inzamelbox lege cartridges

We hebben in de hal bij de ingang voor de onderbouw een inzamelbox staan voor lege cartridges van Cartridge4KiKa.
Cartridge4KiKa houdt zich bezig met het inzamelen van lege cartridges en toners. Elke ingeleverde cartridge/toner vertegenwoordigt een waarde. De totale waarde van het ingezamelde leeggoed gaat naar KiKa. Spaart u ook mee?

Website

Foto’s die u van de website downloadt zijn in een heel klein formaat. Wilt u groter foto’s downloaden dan kan dit via https://picasaweb.google.com/106475453563327184808/ Op deze site staan alle fotoalbums die door ons zijn aangemaakt. Ook nieuwe fotoalbums worden daarop geplaatst.


Data om te onthouden

14 nov openstellen ouderportaal cijfers
22 nov onthulling Kanjerschool
23 nov juf Anja jarig
24 nov 10-min gesprekken groep 3 t/m 8
25 nov maandviering groep 5b/6

Groeten,
Jolanda Mulder
directie