Nieuwsbrief 12

Nieuws

nov 13

Kanjertraining

In groep 4 hebben wij het boek ‘Max en de klas’ en daar lezen wij regelmatig een verhaal uit. De verhalen zijn er op gericht om de kinderen oplossingen te laten bedenken bij de problemen en situaties die gebeuren in de klas van Max.
Ook moeten alle kinderen in groep 4 een ‘Dit ben ik’ spreekbeurt houden. De naam zegt het al, de kinderen vertellen aan de hand van een PowerPointpresentatie of een aantal voorwerpen iets over zichzelf. Zo leren ze op een laagdrempelige manier om voor de klas te staan en iets te presenteren. Het is leuk om te zien dat de kinderen zelf goed bedenken wat ze willen vertellen en willen laten zien.
Daarnaast hebben wij af en toe de ‘binnenstebuiten kring.’ De kinderen zitten dan tegenover elkaar en bespreken verschillende onderwerpen. Na een minuut draait de binnenkring een plekje door en zit je tegenover een ander kind. Deze kring leert de kinderen hoe je contact met iemand maakt, en hoe je een gesprek voert.
Natuurlijk doen we ook andere werkvormen waarbij we soms gebruik maken van het speellokaal. We doen diverse spelletjes die erop gericht zijn dat de kinderen oefenen met samenwerken en vertrouwensoefeningen.
Deze week hebben we ‘krantenmeppertje’ gedaan. De kinderen hebben zelf bedacht wat dit met kanjertraining te maken kan hebben, en bedachten dat je iemand wel moet kunnen vertrouwen omdat je met de krant geslagen wordt. Dat moet niet te hard gaan, en alleen op je knie, want anders is het geen leuk spelletje. Tijdens het spel bleek dat de kinderen zelf allemaal op een goede manier meededen en dat we er een leuke spelactiviteit van hebben gemaakt.

Rapport

Vandaag worden de eerste rapporten van dit schooljaar weer meegegeven aan de leerlingen van groep 3 t/m 8.
In verband met de verandering van methode van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur, zijn hier nog geen cijfers ingevuld. In de groepen 3 en 4 krijgt u ook een portfolio te zien. Hierin proberen we te laten zien wat uw kind nog meer aan talenten heeft ontwikkeld dan alleen het leren.
Wilt u het antwoordstrookje voor de 10-minutengesprekken voor 19 november inleveren? We wijzen u er nogmaals op dat dit geen verplichte gesprekken zijn.

Schoolfruit

Ook deze week hebben de leerlingen weer schoolfruit gekregen. Vandaag werden de wortels in groep 2 tijdens het spelen opgepeuzeld.

Topondernemers

Afgelopen dinsdagavond hadden we een voorlichtingsavond over Topondernemers; de nieuwe methode voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Dhr. Marcel van Oosterwijk heeft ons verteld welke visie er achter deze methode zit en hoe dit past bij onze school. Een andere manier van werken, waarbij de kinderen niet alleen kennis geleerd wordt maar juist ook vaardigheden als problemen oplossen, creatief denken, samenwerken, ICT, kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden geleerd wordt. Het voordeel van deze methode is ook dat u thuis kunt inloggen en mee kunt kijken. De kinderen van groep 5 t/m 7 ontvingen hiervoor deze week een inlogcode. We merken dat kinderen al enthousiast zijn over de methode. Het kost uiteraard wel tijd om deze methode goed in de vingers te krijgen voor de leerkrachten. Hierin worden we ook begeleid door dhr. Van Oosterwijk. We denken wel dat we met deze methode een goede stap gezet hebben in de richting van onderwijs dat van deze tijd is en gericht is op de toekomst van onze kinderen.

“Mijn Wereld”

Op 24 november wordt de tentoonstelling ‘Mijn Wereld’ geopend op het gemeentehuis.
Dit is een reizende tentoonstelling die bestaat uit werkstukken van kinderen van scholen uit Alblasserwaard-Vijfheerenlanden over hun eigen omgeving. De leerlingen van groep 1, 3 en 8 van onze school hebben hier ook aan meegedaan en enkele van hun werkstukken zullen hier te zien zijn.
De tentoonstelling is t/m 15 december te zien en reist dan verder.

Sinterklaas

Op veel plaatsen komt Sinterklaas morgen al aan. In Hoornaar zal dat volgende week gebeuren en op vrijdag 4 december zal hij ook onze school bezoeken. In de groepen 5 t/m 8 zullen de kinderen ook voor elkaar cadeautjes kopen en surprises maken. Hiervoor zijn gisteren de lootjes getrokken.

Marathon van New York voor Kika

Op 1 november heeft Gerrit den Hartog, de vader van Lieke, de marathon van New York helemaal uitgelopen! Na het lopen van de marathon van New York is hiermee ook een einde gekomen aan zijn actie voor Kika. Het uiteindelijke resultaat is geëindigd op € 25.813,00!

Open dagen en doemiddagen

Onder “downloads” op de website vindt u een overzicht met data van open dagen en doemiddagen. Niet alle data zijn nog bekend bij ons.

Website

Foto’s die u van de website downloadt zijn in een heel klein formaat. Wilt u groter foto’s downloaden dan kan dit via https://picasaweb.google.com/106475453563327184808/ Op deze site staan alle fotoalbums die door ons zijn aangemaakt. Ook nieuwe fotoalbums worden daarop geplaatst. Er is staat nieuws bij groep 1 en diverse fotoalbums van groep 1

Data om te onthouden

13 november rapport I
26 november 10-min gesprekken n.a.v. rapport I

Groeten,
Inge Ros