Nieuwsbrief 12

Nieuws

nov 17

Lied van de week

Groep 3 t/m 5: Als je veel van iemand houdt
Groep 6 t/m 8: Gez. 456

Positief effect!

Vorige week zijn we gestart met de nieuwe afspraken rondom het binnenkomen en het buitenspelen. We hebben tot nu toe ervaren dat het heel goed gaat! Het binnenkomen verloopt een stuk rustiger. De kinderen van groep 3 en 4 vermaken zich nog even in de klas tot de juf begint om 8.30 uur. De start van de dag is hierdoor heel rustig. Fijn dat de ouders van deze kinderen bij deze overstap geholpen hebben om de kinderen hieraan te herinneren; vanaf de eerste dag liep het daardoor heel soepel.
Het naar binnenlopen van de andere groepen is ook minder druk. Door het scheiden van de pauzes merken we dat de kinderen genieten van de extra ruimte die ze hebben. Het doen van spelletjes is makkelijker. Ook de mogelijkheid om te voetballen in de voetbalkooi is vergroot. Bijna elke groep kan nu twee keer per week een potje voetballen.
Kortom, de eerste effecten zijn positief en we hopen dat dit zo doorzet!
Wilt u zorgen dat de kinderen op tijd op school zijn?

Maandviering groep 7

Vrijdag 28 november zullen de leerlingen van groep 7 de maandviering verzorgen. Alle ouders van de leerlingen van groep 7 worden hierbij van harte uitgenodigd om deze maandviering bij te wonen. De viering begint om 8.30 uur en zal ongeveer een half uur duren.

Rapport I

Vandaag krijgen de leerlingen van groep 2 t/m 8 hun rapport mee. Naar aanleiding van het rapport zijn er op dinsdag 9 december 10-minutengesprekken. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om de leerkracht van uw kind te spreken, wilt u dan de antwoordstrook en het gespreksformulier uiterlijk 28 november inleveren op school? Ook voor de ouders van de leerlingen van groep 1 wordt de mogelijkheid geboden om met de leerkracht te spreken. Ook zij ontvangen een uitnodiging met antwoordstrook.
De uitnodiging en het gespreksformulier staat ook onder “downloads” op de website.

Megafoons gezocht

Op 5 december willen we graag gebruik maken van een paar megafoons. Van wie zouden we deze één dag kunnen lenen?
Graag mailen naar govert@cbssamenopweg.nl

Schoolvakanties schooljaar 2015-2016

De schoolvakanties voor volgend schooljaar (schooljaar 2015-2016) zijn bekend:
Herfstvakantie: 19 oktober t/m 23 oktober 2015
Kerstvakantie: 21 december 2015 t/m 1 januari 2016
Voorjaarsvakantie: 22 februari 2016 t/m 26 februari 2016
Meivakantie: 25 april 2016 t/m 6 mei 2016
Zomervakantie: 11 juli t/m 19 augustus 2016

Website

Foto’s die u van de website downloadt zijn in een heel klein formaat. Wilt u groter foto’s downloaden dan kan dit via https://picasaweb.google.com/106475453563327184808/ Op deze site staan alle fotoalbums die door ons zijn aangemaakt. Ook nieuwe fotoalbums worden daarop geplaatst.
Er is nieuws uit groep 1 op de website en meerdere fotoalbums van activiteiten uit groep 1. Onder groep 2 leest u hoe hard er wordt gewerkt in groep 2.


Data om te onthouden

21 nov Rapport I
23 nov juf Anja jarig
28 nov maandviering groep 7
28 nov uiterlijke inleverdatum 10-min gesprekken en gespreksformulier
29 nov juf Agnes jarig

Groeten,
Inge Ros

Malcare WordPress Security