Nieuwsbrief 12

Nieuws

nov 21

Lied van deze week

Groep 3 en 4: Gideon een dappere held
Groep 5 t/m 8: Gezang 304:1

Rapport

Vandaag krijgen de leerlingen hun rapport mee naar huis. Voor alle ouders is er op donderdag 12 december de mogelijkheid om de leerkracht te spreken. Dit zijn geen verplichte gesprekken. Een uitnodiging voor de spreekavond krijgen de leerlingen vandaag mee.
Wilt u het strookje voor de spreekavond uiterlijk vrijdag 29 november inleveren bij de leerkracht, ook als u geen gebruik wenst te maken van de 10-minutengesprekken? Als u wel gebruik maakt van de 10-minutengesprekken, wilt u dan ook het aangehechte gespreksformulier invullen en inleveren?
De uitnodiging voor het 10-minutengesprek en het gespreksformulier zijn ook te downloaden via de website onder “downloads”.

Hoofdluis

We krijgen berichten uit verschillende groepen dat er hoofdluis wordt geconstateerd bij de leerlingen. Wilt u uw kind weer grondig controleren op de aanwezigheid van neten en/of luizen? Onder “downloads” op de website vindt u meer informatie over de bestrijding van hoofdluis.

Pleinwacht

Vanwege enige onrust op het schoolplein tijdens de pauze, hebben we besloten dat alle leerkrachten voorlopig pleinwacht houden tijdens de ochtendpauze. We hopen op deze manier dat het ook in de pauze gezellig blijft. Er is inmiddels ook nieuw materiaal aangekocht om in de pauze mee te spelen.
Verder vragen wij u om thuis ook eens met uw kind te praten over samen spelen, het oplossen van ruzie en het omgaan met elkaar in het algemeen. Als we samen, school en thuis, de kinderen positief stimuleren zullen we daar zeker effecten van zien!

Kaartenactie “Red een kind”

Vandaag worden de mapjes kaarten meegeven die de leerlingen zelf hebben ontworpen. Daarbij ontvangen zij een begeleidende brief en een actieboekje.
Iedere leerling start met 8 setjes van 8 kaarten. Deze kunnen verkocht worden voor zes euro. Wilt u erop toezien dat de eventuele nabestellijsten, het geld en de overgebleven kaarten bij de leerkracht terechtkomen?

Schooltv weekjournaal

U heeft wellicht in de media gelezen/gezien dat er verschillende meningen zijn over de seksuele voorlichting zoals die gegeven wordt door ‘dokter Corrie’ in Schooltv weekjournaal. Wij hebben hier kritisch naar gekeken en overleg gehad in bestuur en team en geconcludeerd dat diverse uitspraken en onderdelen niet stroken met de Bijbelse visie op seksualiteit. Op grond daarvan hebben we besloten hier niet (meer) naar te kijken. Natuurlijk gaan we een onderwerp als seksualiteit niet uit de weg op onze school en wordt er al een aantal jaren een lessenserie in groep 8 gegeven over seksualiteit. Ook in andere groepen wordt dit onderwerp gewoon besproken als het aan de orde komt. Echter de manier waarop dit nu in Schooltv gebeurt, vinden we niet geschikt. We kiezen liever onze eigen manier en hopen daarnaast dat u als ouders ook aan seksuele opvoeding aandacht besteedt op uw eigen manier en laten ons hierin niet leiden door een tv-programma.

Muziekles

Er wordt door een muziekdocent muziekles gegeven aan de leerlingen van groep 5 en groep 6. Hieronder de ervaring van een leerling.
De muzieklessen zijn heel leuk! De meester heeft humor en doet heel aardig.
Iedereen krijgt een instrument bijv. tamboerijn, schudei of marrakas.
Als er iemand jarig is mag zij/hij op een kruk staan. Eerst checkt hij of je stevig staat, hij schudt je bijna van je kruk af!!
En dan gaan we zingen. We zingen ook gewone liedjes (niet bepaald gewoon eigenlijk).

Elena

Bibliotheeksysteem

Misschien heeft u het in “Het Kontakt” gelezen, maar de school gaat werken met het bibliotheeksysteem SchoolWise. Als het hele systeem is ingevoerd kunnen leerlingen hiermee zowel thuis als op school boeken zoeken en lenen. Zij krijgen dan ook een gratis bibliotheeklidmaatschap.
De schoolbibliotheek blijft gewoon bestaan. De onderbouw kan boeken ruilen op vrijdagmorgen, de bovenbouw op dinsdagmorgen.

Om alle boeken in het nieuwe bibliotheeksysteem te zetten, willen de biebmoeders dat alle boeken die uw kind thuis heeft van school voor de kerstvakantie terug zijn in de bibliotheek. De boeken kunnen dagelijks in de bibliotheek gelegd worden.

Ouderhulp gevraagd op 9 december

Voor het opzetten van de kerstbomen vraagt de ouderraad weer hulp van ouders op maandagmorgen 9 december om 8.30 uur. Als u wilt helpen kunt u zo binnenlopen.

Schoolkamp groep 8

Groep 8 gaat dit schooljaar op kamp van 23 juni 2014 t/m 25 juni 2014.


Data om te onthouden

22 november rapport I
23 november juf Anja jarig
29 november juf Agnes jarig
4 december oud papier
5 december Sinterklaas bezoekt de school
12 december 10-minutengesprekken

Groeten,
Inge Ros