Nieuwsbrief 12

Nieuws

nov 08

Lied van deze week

Groep 3,4 en 5: Hé luister mee (Opw. voor kids 112)
Groep 6,7 en 8: Lied 456:1

Dankdag

Afgelopen woensdag was het dankdag, ook op school is daar aandacht aan besteed. De maandopening van groep 6 en 7 had als thema “Danken”, zij zongen een mooi lied. Onder “nieuws groep 6/7” op de website kunt u een filmpje terugvinden van de maandopening. De leerlingen van de school hebben in de hal kenbaar gemaakt waarvoor zij allemaal dankbaar zijn.

Gymspullen

We merken meer en meer dat kinderen zonder gymschoenen gaan gymmen.
In verband met hygiëne en het voorkomen van verwondingen stellen we het dragen van gymschoenen tijdens de gymles verplicht. Wilt u er op toezien dat uw zoon/dochter de gymschoenen meeneemt?
Na een korte periode van wennen wordt de regel: “Geen schoenen, geen gym!”

Fietsen op parkeerplein

Al een aantal keren hebben we de kinderen in de (bovenbouw-) groepen aangesproken op het fietsen op het parkeerplein voor de school. Voor schooltijd zien we kinderen kris kras over het plein fietsen waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Nu is er inmiddels ook al schade ontstaan aan een auto hierdoor. Het zou fijn zijn als u thuis hierover spreekt met uw kind zodat we gezamenlijk dit probleem aanpakken.

Week van het geld

Week 46, 12 tot en met 16 november, is er weer de week van het geld. Vorig schooljaar hadden de kinderen van groep 8 een prijs gewonnen en zijn naar het ministerie van Financiën geweest. Daar hebben ze Prinses Maxima en minister de Jager ontmoet tijdens de opening van de week van het geld. En mij is toen gevraagd om mee te werken aan het thema voor dit schooljaar. Zo hebben we vorig schooljaar in de klas met elkaar gekeken welk onderwerp de kinderen het meest aansprak. We hebben toen gekozen voor het thema: Als ik later groot ben… Dat is dan ook het thema voor dit schooljaar. Er zijn verschillende organisaties die meewerken aan de week van het geld en die zorgen met elkaar voor een breed aanbod voor de groepen 1 tot en met 8. Zo is er een krant, zijn er digibordlessen, een kaartontwerpwedstrijd, gastlessen van medewerkers van banken en staat schooltv in het teken van het thema. Tevens is er een krant gemaakt voor ouders. Deze is te vinden op http://www.weekvanhetgeld.nl/sites/default/files/Week%20van%20het%20geld… naast handige tips over zakgeld, het zakgeldcontract, sparen en activiteiten die je met de kinderen zou kunnen gaan doen, staat er ook een leuke foto in van groep 8 (2011-2012) bij de opening van de week van het geld.
Juf Jolanda

Actie Schoenmaatjes

Onze school doet van 12 t/m 26 november mee met de actie Schoenmaatjes. Dit is een actie van Edukans, waarbij kinderen in Nederland een schoenendoos vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in landen als Malawi, Irak en Kenia. Wilt u thuis samen met uw kind een schoenendoos vullen met deze spullen? U kunt ook één doos per gezin vullen. Het zou ook heel fijn zijn, als de doos aan de buitenzijde leuk versierd is. In de tijd van Sinterklaas, waar onze kinderen weer overladen worden met cadeaus, kunnen we ongetwijfeld iets afstaan voor de kinderen die het minder goed hebben dan wij. Hoe het precies werkt en wat er wel en niet in de doos mag, staat in de folder die de kinderen mee naar huis krijgen. We vragen iedere deelnemer van Schoenmaatjes 5 euro voor de verzendkosten van de schoenendoos. Hiervoor kan het machtigingsformulier achterop de folder ingevuld worden. Dit machtigingsformulier kunt u inleveren bij de leerkracht, de schoenendozen verzamelen we in de hal van de school op het daargemaakte podium. Edukans kan laten weten in welk land de schoenendoos wordt uitgedeeld als u het e-mailadres op het formulier invult en de sticker op de schoenendoos plakt. Wilt u ervoor zorgen dat de spullen voor in de schoenendoos heel en schoon zijn? Graag ontvangen wij de gevulde schoendoos met envelop uiterlijk 26 november.

Overzicht open dagen voortgezet onderwijs

Onder “downloads” op de website vindt u een update van het overzicht van de open dagen van het voortgezet onderwijs.


Data om te onthouden

10 november juf Rachel jarig
12 november bestuursvergadering
14 november doemiddag Windroos
21 november doemiddag lab Tienercollege
21 november informatieavond voor ouders Gilde

Groeten,
Inge Ros