Nieuwsbrief 12

Nieuws

okt 31

Lied voor volgende week

Groep 3,4 en 5: Lied 429:a
Groep 6/7 en 8: Lied 420:1

Verkeersonderzoek groep 5

Groep 5 heeft een groepsopdracht voor verkeer gekregen waarbij ze tussen 8.15 uur en 8.30 uur en tussen 13.00 uur en 13.15 uur op de stoep voor het lokaal van groep 4 moeten zijn. Ze kijken daar naar veilige en onveilige situaties, ze tellen hoeveel mensen er met de auto of fiets komen en ze interviewen mensen. Deze opdracht duurt tot 9 november.

Speelkooi

Met het oog op de veiligheid van onze kinderen hebben we besloten om tijdens de overblijf het hek dicht te doen. Er zal dus geen gebruik meer worden gemaakt van de speelkooi. Hierdoor hebben de overblijfouders beter zicht op de kinderen tijdens het buitenspelen. Vanaf 13.00 uur gaat het hek open en nemen de leerkrachten het toezicht over. Ook dan is het niet de bedoeling dat de kinderen naar de speelkooi gaan. Natuurlijk blijven wij in de ochtendpauze wel gebruik maken van de speelkooi. De leerkrachten lopen vanaf heden allemaal pleinwacht, zodat er ruim voldoende toezicht is.

Groep 8 op bezoek bij het ministerie van Financiën

Op maandag 7 november zal groep 8 naar het ministerie van Financiën gaan. Groep 8 mag aanwezig zijn bij de opening van de week van het geld! Op deze ochtend zullen we minister de Jager van Financiën zien en zelfs prinses Maxima zal aanwezig zijn.
Programma:
exact 7.45 uur vertrek, zorg dat je op tijd bent, want de bus blijft niet wachten!
– 09.00 uur aankomst op het ministerie van Financiën
– krijgen iets te drinken (je neemt dus niets mee!)
– 09.30 uur begeleiding naar de centrale hal, daar krijg je een plekje toegewezen
– 09.45 uur opening met minister de Jager en prinses Maxima
– fotomoment (er mogen geen camera’s meegenomen worden, dus ook geen mobiel met fotocamera of fototoestel van school, wel krijgen we na afloop de foto’s)
– 10.00 uur weer terug en geeft de minister van Financiën nog een korte presentatie
– 10.30 uur vertrek naar Hoornaar
– 11.45 uur aankomst in Hoornaar
Vanuit de organisatie de volgende vraag naar de ouders van de kinderen van groep 8:
Wat betreft foto’s en filmen, onze filmploeg en fotograaf leggen alles vast gedurende de Week van het geld. Een compilatiefilm en foto’s worden t.z.t. op de site gezet en naar onze partners gestuurd. Maar ook voor persdoeleinden ingezet. De klas is waarschijnlijk duidelijk te zien op de foto van de opening die hopelijk in veel pers terug te zien zal zijn. Om ervoor te zorgen dat alle ouders hiervoor toestemming geven, zou ik je willen vragen of je het bijgevoegde formulier aan de kinderen zou willen meegeven met de vraag of de ouders dit kunnen tekenen. Als je deze dan maandag mee zou kunnen nemen, zou dat super zijn.
Deze brief is van de week al mee gegaan. Mocht deze nog niet ingevuld op school zijn, dan kan dit uiterlijk maandagmorgen!
Voor meer informatie: www.weekvanhetgeld.nl
Mochten er vragen zijn, dan hoor ik dat graag!
Juf Jolanda
Het officiële persbericht kun u lezen via “downloads” op de website van de school

Uitslag entreetoets

De kinderen van groep 8 krijgen maandag 7 november aan het einde van de middag een gesloten envelop mee met de uitslag van de entreetoets. Wilt u deze thuis met uw kind bekijken? Meester Govert zal aangeven dat het de bedoeling is dat de envelop thuis wordt open gemaakt in het bijzijn van een ouder. Als er vragen zijn, dan hoor ik dat graag. Juf Jolanda

Rapport groep 3 t/m 8

Vrijdag 11 november ontvangen de kinderen van groep 3 t/m 8 het eerste rapport van dit schooljaar. Dit is een vernieuwd rapport. Het uiterlijk is nieuw én de manier waarop het is samengesteld is nieuw. Alle toetsgegevens die in ons leerlingvolgsysteem worden opgeslagen worden nu automatisch verwerkt in het rapport. Daarnaast geven we met kleuren aan hoe de inzet per vak is. Verder geven we ook grafieken mee naar huis waarin afgelezen kan worden hoe de resultaten van de CITO toetsen zijn vanaf groep 3. Wij hopen hiermee een completer beeld te geven van de vorderingen van uw kind. Per groep kunnen de rapporten verschillen. Niet alle vakken komen in elke groep aan bod en ook de inhoud van de vakken kan per groep verschillen. Alhoewel wij onze uiterste best hebben gedaan om alles goed voor te bereiden, kunnen er nog schoonheidsfoutjes in het rapport zitten. Wij hopen op begrip hiervoor.
Bij het rapport zit een uitleg over de verschillende onderdelen waardoor een en ander duidelijk wordt. Het oude rapport komt vrijdag ook mee naar huis. Tot slot vindt u bij het rapport ook weer een uitnodiging voor een 10-minuten gesprek.

Drempeltoets in groep 8

Op maandagochtend 14 november zal de afname van de drempeltoets plaatsvinden. Spelling, begrijpend lezen, rekenen en woordenschat worden dan getoetst. Op dinsdagochtend 15 november zal elk kind individueel getoetst worden op lezen.
Als de uitslag hiervan binnen is, zal dit eerst via de nieuwsbrief worden gecommuniceerd en vervolgens in gesloten envelop worden meegegeven.
Mochten er vragen zijn, dan hoor ik dat graag!
Juf Jolanda

Bureau HALT in groep 8

Op woensdag 16 november zal bureau HALT het een en ander komen vertellen over deze organisatie. Vervolgens zal er gesproken worden over de volgende thema’s: groepsdruk, ‘groepsinvloed’ en hoe daarmee om te gaan.

Informatie over vervolgonderwijs

Op woensdag 9 november is er een doe-middag bij de Windroos. Je kunt starten tussen 13.30 uur en 14.30 uur.
Op woensdag 23 november is er bij het Gilde een info-avond voor de ouders en docenten van de leerlingen van groep 8. Aanvang van deze avond 20.00 uur.
De open dag bij het Gilde is op woensdag 25 januari 2012 van 13.30 uur tot 16.00 uur en van 18.30 uur tot 21.00 uur.
De open dag bij de Uilenhof is op zaterdag 28 januari 2012 van 10.00 uur tot 13.00 uur.
Op woensdag 11 januari 2012 is er een doe-middag bij het Lyceum Oudehoven.
Op dinsdag 17 januari 2012 is er een open avond voor ouders en leerlingen bij Scholengemeenschap Gomarus
De open dag bij het Lyceum is op woensdag 1 februari 2012 vanaf 14.30 uur.
Op woensdag 29 februari 2012 is er een doe-dag bij het Gilde.
Verdere open dagen zijn bij ons nog niet bekend. Zodra deze bekend zijn, zullen ze gepubliceerd worden in de nieuwsbrief.

Data aanvullen op de schoolkalender

Onderstaande gebeurtenissen kunt u aanvullen op de schoolkalender:
Op donderdag 16 februari 2012 komt de schoolfotograaf. Deze keer worden er portretfoto’s gemaakt en klassenfoto’s. Tevens wordt de mogelijkheid geboden om met andere kinderen uit het gezin op de foto te gaan. Nadere informatie volgt.
Op vrijdag 17 februari 2012 is er een studiemiddag gepland. Alle leerlingen zijn deze middag vrij.

Europakinderhulp

‘Boek’ nu alvast een vakantiekind voor 2012! Misschien denkt u er al jaren over om een vakantiekind in de zomer in huis te nemen, maar kwam het er tot nu toe niet van. Bijvoorbeeld omdat u uw eigen vakantie al vastgelegd had. Net in de periode waarin u een kind had willen uitnodigen.
Om dit te voorkomen doet Europa Kinderhulp dit jaar een vroege oproep. Dit heeft ook voor ons veel voordelen. We zijn dan veel beter in staat om een goede match te maken tussen gastouder en kind. En zo kunnen wij al in een vroeg stadium kinderen blij maken.
Het gaat om kwetsbare kinderen die het in allerlei opzichten niet makkelijk hebben in het dagelijks leven. Veel van deze kinderen kijken halsreikend uit naar een ontspannen vakantie bij lieve gastouders die hen in staat stellen ca. 2 ½ week even gewoon kind te zijn.
Heeft u ook een warm hart voor kinderen en denkt u een kind die aandacht te kunnen geven die het verdient? Meld u dan aan als gastouder!
Data kinderreizen
Franse kinderen: 30 juni – 20 juli of 7 juli – 27 juli of 21 juli -11 augustus
Duitse kinderen : 9 juli – 26 juli of 23 juli – 10 augustus
Nederlandse kinderen: 23 juli – 10 augustus
Voor meer informatie kijkt u op www.europakinderhulp.nl .
Aanmelden kan via e-mail: zuidholland@europakinderhulp.nl, u krijgt dan een informatieboekje toegestuurd. U kunt voor informatie ook bellen met Connie Nieuwendaal 010-5927176 of Petra van der Kaaden 0180-844652.


Data om te onthouden

7 november maandopening groep 4
7 november geen dammen
7 november PV
9 november bezorgen kinderpostzegels
11 november rapport I
12 november vervaldatum betaling ouderbijdrage

Groeten,
Inge Ros