Nieuwsbrief 12

Nieuws

nov 22

Lied van de week

Groep 3 t/m 5 WK 267: Neem mijn leven, laat het Heer.
Groep 6 t/m 8 Opw. kids 328: Koning over alles.

Groepsleerkracht groep 8 gezocht

Ben of ken jij iemand die affiniteit heeft met groep 8? Iemand die tijdelijk op maandag en/of dinsdag beschikbaar is? Laat het ons weten! De complete omschrijving van de vacature vindt u op de website.

Schoolkassa

Met ingang van dit schooljaar verloopt de betaling van schoolreis, ouderbijdrage, schoolkamp en lidmaatschap via Parnassys Schoolkassa.

In de afgelopen week heeft u als ouder of verzorger van uw kind mailtjes ontvangen over de betalingen voor ouderbijdrage, schoolreis, lidmaatschap etc. Bij veel mensen zijn deze mailtjes dubbel aangekomen. Dit komt doordat zowel vader als moeder de berichten ontvangt. Gebruikt u beide hetzelfde mailadres, dan komen deze berichten dus twee keer binnen. Daarnaast krijgt u voor iedere betaling een aparte mail. In het geval u meerdere kinderen op onze school heeft, kan het aantal mailtjes zo dus flink oplopen. Op het moment dat u in het mailtje klikt op ‘factuur betalen’ dan kunt u zien bij welk kind deze rekening hoort.

Iedere rekening kan slechts één keer betaald worden. Zodra de betaling eenmaal is gedaan, kan de link geen tweede keer gebruikt worden. De kans dat zowel u als uw partner de rekening betaald is dus uitgesloten.

Als u nog vragen heeft, dan horen wij dat graag via administratie@cbssamenopweg.nl.

Medezeggenschapsraad

Wij vergaderen maandag 2 december en waarderen input van alle ouders!

Heeft u een idee dat schoolbreed of voor verschillende groepen nuttig kan zijn? Is er een probleem waarvan u vindt dat het in de medezeggenschapsraad besproken moet worden? Spreekt u ons dan gerust aan! U kunt ook een mail sturen naar de MR: mr@cbssamenopweg.nl

Wij horen graag van u!

Met hartelijke groet, Juf Leandra, Juf Janette, Antoinette Teeuw en Annemieke de Wit.

Overblijfregels en afspraken

De overblijfvrijwilligers en directeur zijn bij elkaar geweest en hebben het overblijf document aangepast. Daarin staan alle regels en afspraken die gelden tijdens het overblijven. U vindt dit document op de site bij downloads.

Ouderavond Sociale Media

Kinderen groeien op in een wereld die vol zit met online communicatie. Internet, smartphones, sociale media zoals Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat en Twitter zijn niet meer weg te denken uit ons leven.

Wat u als ouder doet of juist laat heeft invloed op het opgroeien van uw kind. Hoe mediaopvoeding eruit ziet, hangt af van omstandigheden, van kennis over (sociale) media en van wat u goed en waardevol voor uw kind vindt.

25 november komt Jacqueline Kleijer van Bureau Jeugd & Media de ouderavond over sociale media verzorgen op de Samen op Weg te Hoornaar. Ter sprake komen de voordelen van sociale media, maar ook bewustwording van gevaren en hoe die te voorkomen en hoe te handelen bij incidenten.  Jacqueline zal direct op de inhoud ingaan, u wordt voorzien van concrete handvatten, en u krijgt inzicht hoe u online issues het best met uw kind(eren) kunt bespreken. Ook kunt u van collega ouders horen hoe zij sommige onderwerpen thuis oplossen, en horen waar anderen tegenaan lopen en u hoort wat werkt en belangrijk is in de media opvoeding.

De avond start om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee. Graag tot maandagavond 25 november! uitnodiging ouderavond 25 november.

Oudergesprekken

Donderdag 28 november worden de 10 min. gesprekken gehouden. Als u zich daarvoor heeft opgegeven, dan heeft u vandaag een mail ontvangen met daarbij het rooster voor de avond. Bent u ingedeeld op een tijdstip dat u niet kunt, dan lukt het wellicht om onderling te ruilen. Geef dit dan wel even door aan de betreffende leerkracht.

Zendingsproject Shaare Zedek Ziekenhuis in Jeruzalem

Het zendingsproject Shaare Zedek Ziekenhuis is onlangs gestart. Volgende week maken we de eerste balans op. Fijn om te zien, dat er al heel wat pleisters geplakt zijn en natuurlijk geld gespaard is. Heeft u er nog niet aan gedacht om mee te sparen? We blijven sparen voor dit project tot aan de voorjaarsvakantie. Volgende week hopen we u een eerste tussenstand te melden.

Vol verwachting…

We moeten nog even geduld hebben, maar dankzij de ouderraad zijn we alvast in de stemming…

Hulp gezocht!

Voorlees-ouder
Iedere week wordt er voorgelezen aan de kinderen van groep 0/1/2 en groep 2, door een groep van voorleesouders. Dit gebeurt op donderdagmiddag om 13.15 uur en duurt ongeveer tot 14.00 uur. We zijn op zoek naar iemand die mee wil draaien in het schema van de voorleesouders. U bent eens in de 3 of 4 weken aan de beurt. Vindt u het leuk om aan jonge kinderen voor te lezen en wilt u ons helpen, dan kunt u zich aanmelden via: administratie@cbssamenopweg.nl.

We zijn nog op zoek naar een Luizenpluizer
Ben jij voorstander van het buiten de schooldeur houden van luizen? Heb je een goed signaleringsvermogen? Ben je beschikbaar op donderdagmiddag na elke vakantie en een enkele keer voor een hercontrole bij signalering op een samen gezocht passend moment? Meld je dan nu aan! Vragen en/of aanmelden? jolanda@cbssamenopweg.nl.

Website

Er is nieuws bij groep 1 en bij groep 7.

Data om te onthouden

  • 23 nov: Juf Anja jarig
  • 25 nov: avond mediawijsheid
  • 28 nov: 10 min. gesprekken
  • 29 nov: Juf Agnes jarig
  • 4 dec: oud papier
  • 5 dec: Sinterklaarviering
Malcare WordPress Security