Nieuwsbrief 11

Nieuws

nov 15

Lied van de week

Groep 3 t/m 5 Samuël hoort ’s nachts een stem
Groep 6 t/m 8 WK 237: God is getrouw

Groepsleerkracht groep 8 gezocht

Ben of ken jij iemand die affiniteit heeft met groep 8? Iemand die tijdelijk op maandag en/of dinsdag beschikbaar is? Laat het ons weten! De complete omschrijving van de vacature vindt u op de website.

Verlaten van het schoolgebouw

We vinden het belangrijk dat iedereen op een rustige wijze de school verlaat. We merken dat wanneer er zicht is op het door de school lopen, het pakken van de jas en tas en het naar buiten gaan, dit goed verloopt. Helaas krijgen we signalen dat eenmaal buiten de school, richting fietsenrek en dergelijke, het onrustiger wordt. We hebben het afgelopen week in de groepen besproken en sommige leerlingen zijn apart aangesproken. We hopen dat dit voldoende is, om de onrust te verminderen. Mochten we geen verbetering zien, dan zullen we u als ouder(s)/verzorger(s) informeren.

Zet je licht aan!

Iedereen weet wel dat het gevaarlijk is om zonder licht te rijden, maar toch voert zo’n een derde van de Nederlanders geen goede fietsverlichting. En dat terwijl het voeren van goede verlichting de kans op een aanrijding met 20% verkleint. Goed idee dus, die fietslamp. Maar dan moet je hem wel áánzetten. Voor de veiligheid van onze kinderen besteden we hier aandacht aan, nu het vaker en langer donker is. Met dank aan een betrokken ouder worden de kinderen hier iedere dag aan herinnerd.

Overblijfregels en afspraken

De overblijfvrijwilligers en directeur zijn bij elkaar geweest en hebben het overblijf document aangepast. Daarin staan alle regels en afspraken die gelden tijdens het overblijven. U vindt dit document op de site bij downloads.

Geen maandviering groep 8

De maandviering die dinsdag a.s. gehouden zou worden door groep 8 gaat niet door. Er zal een ander moment gepland worden. We houden u t.z.t. op de hoogte.

Mediawijsheid

Zoals eerder genoemd is er een ouderavond over sociale media op maandagavond 25 november in onze school. Via de link vindt u de uitnodiging. Binnenkort zal er op school extra aandacht zijn voor dit onderwerp door mee te doen aan de week van de mediawijsheid. uitnodiging ouderavond 25 november.

Schoolkassa

Met ingang van dit schooljaar zal de betaling van schoolreis, ouderbijdrage, schoolkamp en lidmaatschap via Parnassys Schoolkassa verlopen.

U krijgt als ouder een mail met een betaalverzoek. De betaling moet dan gedaan worden via ideal. Als beide ouders een betaalverzoek krijgen (indien in ons systeem staat dat beide ouders mail willen ontvangen vanuit Parnassys) kan de betaling slechts één keer worden uitgevoerd. Dus ondanks een dubbele mail, kan er nooit een dubbele betaling gedaan worden. Na betaling is de link voor de betaling namelijk niet meer actief, vandaar dat dubbele betaling niet mogelijk is.

De betaalverzoeken zullen volgende week verstuurd worden naar de ouders. Mochten er nog vragen zijn over de betaling, dan kunt u contact opnemen met administratie@cbssamenopweg.nl.

Zendingsproject Shaare Zedek Ziekenhuis in Jeruzalem

Vorige week ben ik bij uw zoon/dochter in de klas geweest om iets te vertellen en te laten zien over ons nieuwe zendingsproject: het Shaare Zedek ziekenhuis in Jeruzalem. Dit ziekenhuis is geopend in 1902 en groeit nog steeds. De naam ‘Shaare Zedek’ komt uit Psalm 118 en betekent ‘poorten van gerechtigheid’. Het is een Joods ziekenhuis, dat wil zeggen dat er gehandeld wordt volgens de regels/wetten van de Thora (de eerste 5 boeken van de Bijbel). Dit merk je bv aan het feit dat er koosjer gegeten wordt, dat er veel mensen rondlopen met Joodse kleding aan en een keppeltje op en dat er in het ziekenhuis een synagoge/gebedsruimte is, en er een speciale sabbathslift is. Er is ook een afdeling ‘medische ethiek’, die de Thora bestudeert en op grond daarvan vindt er o.a. geen abortus of euthanasie plaats in het ziekenhuis. Het mooie van het ziekenhuis is dat wél echt iederéén geholpen wordt: Jood, Arabier,  moslim, christen etc. Vanwege de Joodse identiteit krijgt het ziekenhuis heel erg weinig overheidssteun. Men krijgt de begroting rond door giften van (Joodse) instellingen over de hele wereld. Én door de bijdrage van de Nederlandse Stichting Shaare Zedek. Al 40 jaar sponsoren wij dit mooie project.

In de onderbouw heb ik vooral laten zien dat er veel kinderen geboren worden in het ziekenhuis, zo’n 60 per dag (!). Dit betekent dat er in een maand tijd ongeveer evenveel kinderen geboren worden als er mensen in heel Hoornaar wonen… Aanstaande moeders kiezen heel graag voor dit ziekenhuis, vanwege de uitstekende zorg voor moeder en kind. Ik heb foto’s laten zien van baby’s in hun bedje, lekker warm ingestopt met een roze/blauw dekentje. En we hebben gezien dat er ook heel goed gezorgd wordt voor baby’s die te vroeg geboren worden. Joden vinden kinderen heel erg belangrijk en willen hen beschermen. Dit zagen we ook aan de buitenkant van het ziekenhuis: voor de ramen van de kinderafdeling (en neonatologie) zitten ‘bommen-luiken’. Vergeet niet dat er in en rond Jeruzalem regelmatig aanslagen zijn!

Hopelijk kan ik in een volgende weekbrief ook wat vertellen over wat ik in de bovenbouw heb laten zien. Het is erg fijn dat we deze week al een goede start hebben gemaakt met het sparen van zendingsgeld. Er zijn al vele pleisters geplakt! 

Hulp gezocht!

Bouw!
Wij zijn opzoek naar een enthousiaste ouder die ons tijdelijk (tot de kersvakantie) kan ondersteunen bij Bouw!
Wat is ‘Bouw!’?
Bouw! is het unieke computergestuurde interventieprogramma waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen in de onderbouw kunnen worden voorkomen. Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg. Bouw! heeft ongeveer 550 lessen waarbij eerst alle letters aan bod komen en er naartoe wordt gewerkt om woorden en zinnen te lezen. Het uitstroomniveau van Bouw! is M4/E4.

Hoe ziet dat er bij ons in de praktijk uit?
Elke leerling die Bouw! volgt, heeft een tutor aangewezen gekregen uit groep 8. U houdt toezicht en helpt als het nodig is met: inloggen, meekijken bij het maken van toetsen, beantwoorden van vragen en u geeft aan wanneer het tijd is om te stoppen en de kinderen weer naar de klas terug moeten.
Vindt u het leuk om zo een steentje bij te dragen? In overleg kunnen we samen zoeken naar een moment dat past binnen de roosters op school en het schema van u als ouder. Het duurt ongeveer 0,5 – 1 uur per week.
Geef u dan nu op via administratie@cbssamenopweg.nl!

Voorlees-ouder
Iedere week wordt er voorgelezen aan de kinderen van groep 0/1/2 en groep 2, door een groep van voorleesouders. Dit gebeurt op donderdagmiddag om 13.15 uur en duurt ongeveer tot 14.00 uur. We zijn op zoek naar iemand die mee wil draaien in het schema van de voorleesouders. U bent eens in de 3 of 4 weken aan de beurt. Vindt u het leuk om aan jonge kinderen voor te lezen en wilt u ons helpen, dan kunt u zich aanmelden via: administratie@cbssamenopweg.nl.

We zijn nog op zoek naar een Luizenpluizer
Ben jij voorstander van het buiten de schooldeur houden van luizen? Heb je een goed signaleringsvermogen? Ben je beschikbaar op donderdagmiddag na elke vakantie en een enkele keer voor een hercontrole bij signalering op een samen gezocht passend moment? Meld je dan nu aan! Vragen en/of aanmelden? jolanda@cbssamenopweg.nl.

Website

Er is nieuws bij groep 1 en groep 6.

Data om te onthouden

20 nov: Juf Arinne jarig
23 nov: Juf Anja jarig
25 nov: avond mediawijsheid

28 nov: 10 min. gesprekken