Nieuwsbrief 11

Nieuws

nov 02

Zendingsgeld

Tot de herfstvakantie hebben de leerlingen geld ingezameld voor Vluchtelingenwerk. We hebben het mooie bedrag van € 566,42 over kunnen maken.
We gaan nu geld inzamelen voor de voedselbank.

Voorlichtingsavond Topondernemers

Afgelopen dinsdag heb ik de ouders van groep 3 t/m 7 gemaild over een voorlichtingsavond over Topondernemers op dinsdag 10 november a.s. Gisteren kregen we bericht dat de mailfunctie van Parnassys (ons administratiesysteem) niet goed heeft gewerkt. Mogelijk heeft u daarom deze mail niet gehad en is dat de verklaring voor het kleine aantal aanmeldingen. Hieronder vindt u de tekst van de mail. Wilt z.s.m. aangeven of u van plan bent te komen (liefst vandaag nog)?

Geachte ouders,

Vanaf het begin van het schooljaar zijn we in de groepen 5-6-7 gestart met Topondernemers. Dit is een methode waarin de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en geschiedenis worden gecombineerd en middels thema’s wordt aangeboden. Vlak voor de herfstvakantie hebben wij onze studiedag o.a. besteed aan een evaluatie hiervan. We zijn als team tot de conclusie gekomen dat deze methode veel biedt waarvan de leerlingen meer profijt hebben in de toekomst t.o.v. de oude methodes. We hebben daarom besloten verder te gaan met Topondernemers. Om u in de gelegenheid te stellen meer te weten te komen over Topondernemers, organiseren we op dinsdagavond 10 november een ouderavond.
Dhr. Marcel van Oosterwijk zal u dan informatie geven en ook de praktijk laten zien, zoals die in klas plaatsvindt.
In groep 3-4 zijn we ook themagericht gaan werken en zullen we volgend jaar ook gebruik gaan maken van Topondernemers.
Overigens zullen we de komende maanden begeleid worden bij het uitvoeren van Topondernemers en zullen we ook nog een aantal studiemomenten hierover hebben met het team.
Wij nodigen u hierbij van harte uit om de voorlichtingsavond bij te wonen. We starten om 19.30 uur en besluiten de avond rond 21.00 uur.
Zou u willen aangeven per mail, of u van plan bent te komen en met hoeveel personen? Wij zorgen dan voor voldoende stoelen en koffie.

Rapport

Vrijdag worden de eerste rapporten van dit schooljaar weer meegegeven aan de leerlingen van groep 3 t/m 8.
In verband met de verandering van methode van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur, zijn hier nog geen cijfers ingevuld. In de groepen 3 en 4 krijgt u ook een portfolio te zien. Hierin proberen we te laten zien wat uw kind nog meer aan talenten heeft ontwikkeld dan alleen het leren.

Ziekte Ilse Bresser

Ilse uit groep 4 is vanmorgen weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Vorige week is zij opgenomen voor diverse onderzoeken. Uit de onderzoeken is naar voren gekomen dat Ilse een vernauwde aorta heeft. Ze zal 16 november geopereerd worden in het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam. Misschien komt ze voor die tijd nog wel enkele uurtjes naar school. We wensen haar, haar ouders en broer sterkte toe.

Ophaler oud papier gezocht

We zijn op zoek naar iemand die één maal per jaar (de eerste woensdag van oktober) mee wil helpen met het ophalen van het oud papier. Diegene moet wel in het bezit zijn van schoenen met verstevigde neuzen. Bent u bereid om één maal per jaar te helpen om extra inkomsten voor de school binnen te halen, mail dan naar Tineke@cbssamenopweg.nl

Schoolfruit

Deze week heeft uw kind op dinsdag, donderdag en vrijdag schoolfruit gekregen. Deze week waren het een mandarijn, een appel en een peer. De kinderen die op school eten, kunnen het fruit opeten op school.
Volgende week krijgen ze een appel, een peer en worteltjes.

Open dagen en doemiddagen

Onder “downloads” op de website vindt u een overzicht met data van open dagen en doemiddagen. Niet alle data zijn nog bekend bij ons.

Website

Foto’s die u van de website downloadt zijn in een heel klein formaat. Wilt u groter foto’s downloaden dan kan dit via https://picasaweb.google.com/106475453563327184808/ Op deze site staan alle fotoalbums die door ons zijn aangemaakt. Ook nieuwe fotoalbums worden daarop geplaatst. Er is staat nieuws bij de plusklas.

Data om te onthouden

10 november juf Rachel jarig
13 november rapport I
26 november 10-min gesprekken n.a.v. rapport I

Groeten,
Inge Ros

Malcare WordPress Security