Nieuwsbrief 11

Nieuws

nov 11

Lied van de week

Groep 3 t/m 5: God kent jou.
Groep 6 t/m 8: Ps 146:4

Nieuwe afspraken rondom het binnenkomen

Zoals u weet hebben we vorig schooljaar al een aantal maatregelen genomen om meer rust en veiligheid te creëren op het schoolplein (uitbreiding van de pleinwacht, buitenspeelmateriaal etc).
We zien hiervan al wel verbeteringen in het buitenspelen maar denken hier nog meer in te kunnen bereiken. Op de afgelopen studiedag hebben we hierover gesproken en de volgende afspraken gemaakt:
– Vanaf maandag 10 november gaan de kinderen van groep 3 en 4 bij aankomst op school meteen naar binnen. Ze spelen dus niet meer op het plein maar mogen in de klas even lezen, spelen o.i.d., in het bijzijn van de juf. Om 8.30 starten dan de lessen.
Vanaf 8.15 en 13.00 uur gaat het hek open en kunnen de kinderen naar binnen. De pleinwacht zal er op letten dat de kinderen van groep 3 en 4 niet het plein op gaan.
Ouders hoeven niet mee naar binnen.
Kinderen mogen uiteraard zo laat komen als ze willen (uiterlijk 8.30)
– De pauze gaan we splitsen; groep 3 en 4 mogen om 10.00 uur eten en drinken en gaan van 10.15 tot 10.35 naar buiten. Groep 5a doet met deze vroegere pauze mee op de combidagen (woe, don, vrij). Voor de groepen 5, 6, 7, en 8 gelden de oude tijden.
De ouders van de kleuters kunnen door de hoofdingang aan de voorkant van de school naar buiten waardoor we tegengesteld verkeer in het gangetje voorkomen.
– Bij de eerste bel gaan de kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 in de rij. De leerkracht gaat meteen naar binnen en bij de tweede bel starten de lessen. Er wordt niet meer met de groep gewacht op laatkomers.
– Bij misdragingen op het plein worden de kinderen naast de leerkracht geplaatst en mogen zij niet meer spelen. Als dit drie keer gebeurt, krijgt het kind een briefje mee, dat ondertekend dient te worden door de ouders en weer ingeleverd wordt door het kind. Ouders krijgen ook een mail. Als dit 6 keer gebeurt, vragen we de ouders op gesprek om te zoeken naar een manier om het gedrag van het kind te verbeteren.

We denken dat op deze manier
– Er minder gedrang bij het binnenkomen ontstaat
– Er meer ruimte op het plein is en daardoor meer rust en meer mogelijkheid voor spelletjes
– Er meer mogelijkheden zijn om gebruik te maken van de voetbalkooi
Er wordt op veel scholen al gewerkt op deze manier met positief resultaat.
We zullen dit tot de kerstvakantie uitproberen en dan kijken of we het zo laten.
De kinderen zal in de klas hierover verteld worden.

Positief effect!

Deze week zijn we gestart met de nieuwe afspraken, zoals hierboven nogmaals vermeld, rondom het binnenkomen en het buitenspelen. We hebben tot nu toe ervaren dat het heel goed gaat! Het binnenkomen verloopt een stuk rustiger. De kinderen van groep 3 en 4 vermaken zich nog even in de klas tot de juf begint om 8.30 uur. De start van de dag is hierdoor heel rustig. Fijn dat de ouders van deze kinderen bij deze overstap geholpen hebben om de kinderen hieraan te herinneren; vanaf de eerste dag liep het daardoor heel soepel.
Het naar binnenlopen van de andere groepen is ook minder druk. Door het scheiden van de pauzes merken we dat de kinderen genieten van de extra ruimte die ze hebben. Het doen van spelletjes is makkelijker. Ook de mogelijkheid om te voetballen in de voetbalkooi is vergroot. Bijna elke groep kan nu twee keer per week een potje voetballen.
Kortom, de eerste effecten zijn positief en we hopen dat dit zo doorzet!

Sinterklaas

Morgen doet Sinterklaas weer zijn intrede in ons land. Ook bij ons op school zijn de voorbereidingen op zijn bezoek in volle gang. De intocht zal weer gezamenlijk met de Klim-op georganiseerd worden. Na overleg is gekozen om de kleur van de pieten te laten zoals die was. We sluiten ons hierin aan op andere scholen in de omgeving en een groot deel van Nederland. In afwachting van maatschappelijke ontwikkelingen en signalen van u als ouders zullen we volgend jaar ons hierop opnieuw beraden.

Even voorstellen

Ik wil me even voorstellen aan u. Misschien heeft u mij al een keer gezien of nog niet. Ik ben Bart van Beuzekom,18 jaar en loop stage in groep 7 op dit moment. Vanaf januari kunt u mij vinden in groep 3. Ik ben een 2e jaars Pabo student op de Marnix Academie in Utrecht. Gelukkig zijn er ook mannen die het onderwijs in willen gaan zoals ik! Wat maakt het onderwijs voor mij nu zo aantrekkelijk? Iets voor een leerling kunnen betekenen op zowel sociaal-emotioneel als cognitief gebied. Dit is een grote opdracht, maar juist dit zie ik als een hele mooi uitdaging. Elk kind verdient goed onderwijs en verschillen tussen leerlingen maken de wereld alleen maar rijker. Ik hoop dat u zo een beter beeld hebt van wie ik ben en hoe ik naar het onderwijs kijk. Ik sta altijd open voor een praatje. Groetjes Bart

Bezoek groep 7 aan Beeld en Geluid

Onlangs bezochten leerlingen van groep 7 of 8 van alle basisscholen uit Giessenlanden het museum van Beeld en Geluid in Hilversum.
De Skype-momenten met ouderen in Giessenlanden na afloop van het bezoek zijn verwerkt in een filmpje. U kunt dit bekijken via https://vimeo.com/111549022

Dorpshuiskamer


Vanaf dinsdag 18 november zal Het Bruisend Hart een plaats zijn waar jong en oud kan spelen en sporten!
Aanstaande dinsdag zal Bert Snoek dit initiatief feestelijk aftrappen en is ‘De Dorpshuiskamer’ een feit (zie bijlage) Dit is wekelijks dè plek om gezellig bij te kletsen en er is ruimte om spellen te spelen, te darten, te tafeltennissen, enz.
Komend jaar zal Het Bruisend Hart iedere dinsdagmiddag open zijn voor bovengenoemde activiteiten evt. in samenwerking met de sportverenigingen van Hoornaar en omstreken.
Tot dinsdag!

Namens de MR

Mijn naam is Antoinette Teeuw- van Krieken. Ik ben getrouwd met Henk en we hebben samen 3 kinderen. De oudste is Sophie van 8 jaar en zit in groep 5, Bart van 7 jaar in groep 4 en dan hebben we nog Joost (een kindje met het syndroom van Down) die net 4 jaar is geworden en in januari ook naar school zal gaan. Wij hebben een supermarkt in Leerdam waar ikzelf ook een aantal dagen in de week werkzaam ben. Samen met Annemieke (en voorlopig Judith) zullen wij de MR gaan doen. Ook ik wil graag betrokken zijn bij de school en een aanspreek punt te zijn voor de ouders.
Samen met school, bestuur, ouders en natuurlijke de kinderen werken aan een prettige, sociale leeromgeving met behoudt van de identiteit van school.

Groep 1 bezoekt manege

Dinsdag 18 november gaan wij ’s middags van 13.00 – 15.00 uur op bezoek bij manege/hippisch centrum “Giessenlanderij”. Wim (onze klasgenoot) zal ons daar verwelkomen! Zo kunnen we alvast eens goed naar paarden kijken voordat Amerigo weer in ons land is!
Wie van de ouders wil er rijden en begeleiden? Graag opgeven bij mij. Denkt u eraan deze middag een stoelverhoger voor uw kind af te geven op school? Juf Mariëtte.

Gym groep 1 op dinsdagochtend

Nu het wat slechter weer gaat worden, gaan we elke dinsdagmorgen gymmen in het speellokaal. Denkt u aan gymkleding en schoentjes op dinsdagmorgen?

Megafoons gezocht

Op 5 december willen we graag gebruik maken van een paar megafoons. Van wie zouden we deze één dag kunnen lenen?
Graag mailen naar govert@cbssamenopweg.nl

Website

Foto’s die u van de website downloadt zijn in een heel klein formaat. Wilt u groter foto’s downloaden dan kan dit via https://picasaweb.google.com/106475453563327184808/ Op deze site staan alle fotoalbums die door ons zijn aangemaakt. Ook nieuwe fotoalbums worden daarop geplaatst.
Er is nieuws uit groep 2, groep 4, groep 5 en groep 6 op de website.


Data om te onthouden

21 nov Rapport I
23 nov juf Anja jarig
28 nov maandviering groep 7

Groeten,
Inge Ros