Nieuwsbrief 11

Nieuws

nov 01

Lied van deze week

Groep 3,4 en 5: Ps 105:6b
Groep 6,7 en 8: Dank U, dank U wel

Personeel

Vanaf januari zijn er een aantal personele wijzigingen:
Zoals u misschien al heeft kunnen zien is juf Jolanda in blijde verwachting.
Zij zal vanaf de kerstvakantie met zwangerschapsverlof zijn tot aan de meivakantie.
In groep 8 zal zij vervangen worden door juf Addie. Meester Govert neemt de woensdagen voor zijn rekening.
Juf Margaret werkt als LIO (Leraar in Opleiding)-stagiaire in groep 4 tot de kerstvakantie. Daarna zal juf Janette verder gaan in groep 4 op maandag, dinsdag en woensdag.
Juf Agnes neemt vanaf de herfstvakantie ouderschapsverlof op en werkt woensdag om de week. Juf Marleen vult dit verlof op en werkt daardoor ook om de week op woensdag.
Juf Ineke is bezig met re-integreren en zal naar alle waarschijnlijkheid vanaf januari weer volledig in groep 3 werkzaam zijn. Dat betekent dat juf Elwiena dan nog 1 dag in groep 3 zal werken (maandag) om de BAPO op te vangen én 1 dag in groep 6/7 (vrijdag). Juf Elwiena kan vanaf januari ook weer aan de slag in Giessenburg op de resterende dagen.
Groep 6/7 is vanaf januari weer een combi-groep. Juf Tirza zal op woensdag wel in groep 7 werkzaamheden verrichten.
Tot slot zal juf Marja 1 dag in de week IB/RT werk komen doen ter vervanging van juf Jolanda.

Voor de duidelijkheid een overzichtje van de indeling vanaf januari:

Groep 3 Maandag juf Elwiena, dinsdag t/m vrijdag juf Ineke
Groep 4 Maandag t/m woensdag Juf Janette, donderdag en vrijdag juf Inge A.
Groep 5 Maandag en dinsdag Juf Agnes, woensdag de ene week juf Agnes, andere week juf Marleen, donderdag en vrijdag juf Marleen
Groep 6/7 Maandag t/m donderdag Juf Rachel, vrijdag juf Elwiena
Groep 8 Maandag en dinsdag Juf Addie, woensdag t/m vrijdag meester Govert

Uitnodiging aan de ouders van groep 6 en 7

Groep 6 en groep 7 zullen op maandag 5 november de maandopening verzorgen. Alle ouders van de leerlingen van groep 6 en groep 7 worden hiervoor uitgenodigd.
De maandopening begint om 8.30 uur en zal ongeveer 9.00 uur afgelopen zijn.

Entreetoets

Maandagmiddag 5 november krijgen de kinderen van groep 8 het Voorlopig Leerlingrapport mee naar huis. Hierop is de uitslag te vinden van de entreetoets die gemaakt is in groep 7. Op het kaartje staat de citoscore die verwacht wordt met de Eindtoets Basisonderwijs 2013. Daarnaast wordt er een keuze, op basis van de verwachte standaardscore, gegeven met betrekking tot het niveau. Op de achterzijde van het kaartje staat een toelichting.

Week van het geld

Week 46, 12 tot en met 16 november, is er weer de week van het geld. Vorig schooljaar hadden de kinderen van groep 8 een prijs gewonnen en zijn naar het ministerie van Financiën geweest. Daar hebben ze Prinses Maxima en minister de Jager ontmoet tijdens de opening van de week van het geld. En mij is toen gevraagd om mee te werken aan het thema voor dit schooljaar. Zo hebben we vorig schooljaar in de klas met elkaar gekeken welk onderwerp de kinderen het meest aansprak. We hebben toen gekozen voor het thema: Als ik later groot ben… Dat is dan ook het thema voor dit schooljaar. Er zijn verschillende organisaties die meewerken aan de week van het geld en die zorgen met elkaar voor een breed aanbod voor de groepen 1 tot en met 8. Zo is er een krant, zijn er digibordlessen, een kaartontwerpwedstrijd, gastlessen van medewerkers van banken en staat schooltv in het teken van het thema. Tevens is er een krant gemaakt voor ouders. Deze is te vinden op http://www.weekvanhetgeld.nl/sites/default/files/Week%20van%20het%20geld… naast handige tips over zakgeld, het zakgeldcontract, sparen en activiteiten die je met de kinderen zou kunnen gaan doen, staat er ook een leuke foto in van groep 8 (2011-2012) bij de opening van de week van het geld.
Juf Jolanda

Tienercollege

Afgelopen augustus is het Tiener College gestart in Gorinchem. Het Tiener College is een programmalijn voor leerlingen van 10-14 jaar, waarbinnen op een persoonlijke wijze onderwijs wordt geboden uitgaande van krachten en passies van leerlingen. Op 21 november is er een lab middag en de open avond op 22 november aanstaande. Meer informatie vindt u onder “downloads” op onze website.

Bibliotheek

Onder “bibliotheek” op de website kunt u lezen welke nieuwe boeken er weer aangeschaft zijn voor de schoolbibliotheek.

Van het bestuur

Uitkomst ledenvergadering 2012:
Tijdens de ledenvergadering van 2012 hebben we met elkaar gesproken over het voorstel om de statuten van de school te wijzigen. Het was
goed om te merken, dat ouders en overige leden zich betrokken voelden bij dit onderwerp.
Nadat we alle reacties de revue hebben laten passeren zijn we tot het besluit gekomen om geen wijzigingen door te voeren in de statuten. Een
toelichting hierop kunt u vinden op de website onder het kopje bestuur.
Als u nog vragen heeft of andere dingen wilt bespreken kunt u altijd terecht bij een van de bestuursleden.

Namens het bestuur,
Nicole Versteeg.


Data om te onthouden

5 november maandopening groep 6 en groep 7
7 november dankdag
7 november ophalen oud papier
12 november bestuursvergadering

Groeten,
Inge Ros

Malcare WordPress Security