Nieuwsbrief 11

Nieuws

mrt 11

In deze eerste week na de voorjaarsvakantie konden we vrijwel alle kinderen weer op school ontmoeten. Op dit moment zijn er weinig meldingen van zieke kinderen of besmettingen binnen de gezinnen. Ook zijn er onder de leerkrachten geen zieken op dit moment. Gelukkig! En met het voorjaar voor de deur hopen we dat dit zo blijft.

Toch weten we uit de nieuwsberichten, dat corona niet weg is. Nog steeds gaat het virus rond en kunnen we elkaar aansteken. Om ervoor te zorgen, dat kinderen en leerkrachten op de been blijven moeten we met elkaar alert blijven op klachten.

Daarom blijven de volgende regels van kracht:

  • Heeft uw kind klachten (hoesten, niezen, buikpijn, etc.) laat hem / haar dan thuis.
  • Met klachten testen.
  • Handen wassen.
  • Hoesten en niezen in de elleboog.
  • Geen handen schudden.
  • Thuisblijven met een positieve test.

Daarnaast blijft het dringende advies om twee keer per week een preventieve zelftest te doen voor het onderwijspersoneel en leerlingen in de groepen 6, 7 en 8. Behalve in de 8 weken nadat er sprake was van corona. Zelftesten zullen we blijven aanbieden vanuit school voor de genoemde groepen. Bij een negatieve zelftest, maar met veel klachten als hoesten en niezen, vragen we u toch uw kind thuis te houden (in het belang van de gezondheid van de andere kinderen en de leerkracht). Blijft u ons op de hoogte houden van de (zelf-)testresultaten?

Biddag en actie schoenendoos

Woensdag hebben we in de kerk weer biddag mogen vieren. Het was fijn om daar met de groepen 3 tot en met 8 samen te zijn. Een aantal meiden uit groep 8 had een gebed geschreven. Samen baden ze voor de oorlog in Oekraïne, honger en ziekte in Afrika en de situatie van meisjes in Afghanistan.

De biddagdienst was ook de start van de schoenendoos actie. De kinderen in de groepen 3 tot en met 8 hebben de folder al mee naar huis. In de groepen 1 en 2 krijgen ze de informatie vandaag mee. De schoenendoos actie is bedoeld om kinderen in arme gebieden een onverwacht cadeau te bezorgen. Het vullen van een schoenendoos lukt al snel. Kijk eens in huis rond er is vast wel speelgoed waar uw kind niet meer mee speelt. Op de folder worden ook andere artikelen voorgesteld die in de doos kunnen. Verder mogen de kinderen de doos versieren, zodat het een echt cadeau wordt voor de kinderen die het ontvangen.

De organisatie van Schoenendoosactie heeft afgelopen jaar maar liefst 45.301 kinderen een cadeau van onschatbare gegeven. Je kunt je amper voorstellen wat voor impact deze dozen hebben. Voor veel kinderen in armoede is die versierde schoenendoos-met-inhoud het eerste cadeau in hun leven. Je geeft hoop én toekomst.

De schoenendozen kunnen tot en met 23 maart ingeleverd worden op school. We hopen dat alle kinderen op deze manier in actie komen voor hun arme leeftijdgenoten in Oost-Europese of Afrikaanse landen.

Week van de lentekriebels

De komende week (14 t/m 18 maart) staat de nationale projectweek ‘Lentekriebels’ op het programma. Wij geven als deelnemende school een week lang les over weerbaarheid, relatie en seksualiteit. Dit jaar gebruiken we hiervoor naast het lesmateriaal van de methode ‘Kriebels in je buik’ ook de methode ‘Wonderlijk gemaakt’.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de ouderbrief of de site:

Bestuursverkiezing

In april staat de ledenvergadering van de school voor dit jaar gepland.  Met deze vergadering loopt de bestuurstermijn af voor de leden Maarten Neuteboom (voorzitter) en Jorieneke van Drenth (vice-voorzitter).  Maarten stelt zich niet herkiesbaar, Jorieneke stelt zich herkiesbaar voor een jaar, en zal de taak van voorzitter overnemen. Tevens neemt Klaas van Kalkeren na een periode van 8 jaar afscheid van het bestuur. Het bestuur is op zoek naar twee kandidaten voor de functie van algemeen bestuurslid. Gezien de voorzittersrol op termijn vacant komt kunnen ook geïnteresseerden voor deze rol zich melden.

Bent u lid van de schoolvereniging en weet u een geschikte kandidaat voor het bestuur, of heeft u zelf interesse, dan wordt u uitgenodigd te reageren via bestuur@cbssamenopweg.nl. Mocht u meer willen weten over de functie dan kunt u contact opnemen met Jorieneke van Drenth (06-29461621) of Margriet IJzerman (secretaris, 06-14998986). We ontvangen uw reactie graag voor 18 maart aanstaande. Op de website van de school vindt u het profiel van algemeen bestuurslid, onder ‘downloads’.

Iedereen alvast bedankt voor het meedenken en de betrokkenheid!

Overblijf

Door weer en wind zijn de overblijfvrijwilligers op het schoolplein te vinden! We zijn blij dat we zoveel mensen hebben die zich hiervoor willen inzetten.
Door wijziging op het werk van 1 van de vrijwilligers zijn we op zoek naar iemand die op de vrijdag in de gelegenheid is. Het zal gaan om 1 keer in de 3 weken een uur van 12.00 tot 13.00.

Voor informatie kunt u terecht bij de overblijfvrijwilligers.
Geesje de Leeuw, Jocelyn Nobel, Esther van de Vlist, Marjoke den Toom, Monique Post, Dinie Haag, Eva van de Zouwen en onze vaste krachten Wilma en Sheila.

Luiscontrole

Vandaag is er weer luiscontrole geweest in alle groepen. We zijn blij om te kunnen melden, dat er geen luizen zijn aangetroffen. Het is heel fijn om te merken, dat u als ouders ook alert bent en uw kind regelmatig controleert. Zo blijven we hopelijk lang luisvrij.

Avond4daagse

Zou het er dit jaar dan toch van komen? Zullen we na 2 jaar zonder avond-4-daagse eindelijk weer gezellig kunnen gaan wandelen met elkaar? Wij hopen van wel en zijn al druk bezig met de voorbereidingen!

Dit jaar hopen we van dinsdag 17 mei tot en met vrijdag 20 mei de avond-4daagse te gaan lopen. Misschien zien jullie het al, maar we lopen dit jaar inderdaad van dinsdag tot en met vrijdag en niet van maandag tot en met donderdag. De starttijd is iedere avond om 18 uur. Zoals jullie van ons gewend zijn, lopen we door de mooie dorpen Giessenburg, Noordeloos en Hoornaar!

Dinsdag de 17e starten we om 18 uur in  Hoornaar en wandelen we 5 km. Woensdag de 18e starten we om 18 uur in Noordeloos en kunnen de kinderen kiezen tussen 5 of 10 km. Donderdag de 19e starten we om 18 uur in Hoornaar en mogen de kinderen ook weer kiezen tussen 5 of 10 km. Vrijdag de 20e het gezellige defilé in Giessenburg en wandelen we met elkaar 5 km.

De inschrijfavond vindt op dinsdag 10 mei plaats tussen 18.30-19.30 uur op CBS Samen op weg in Hoornaar, School met de Bijbel in Noordeloos en  CBS de Hoeksteen in Giessenburg. Inschrijving kost €3 per kind (volwassenen hoeven niets te betalen) Zij krijgen dan gelijk een stempelkaart mee en na het voltooien van de avond-4-daagse uiteraard een mooie medaille!

Wij hebben er weer heel veel zin in, hopelijk jullie ook!

Veel wandelgroeten van de Commissie Avond4daagse.

Schooldammen

Op woensdag 23 en 30 maart worden de schooldamwedstrijden gehouden voor de kinderen van de basisschool in Noordeloos. Nog niet eerder deden zo veel teams van Samen op Weg mee! leuk om te zien, dat de kinderen enthousiast zijn. Gisteren zijn in de groepen 4 en 5 ‘dampaspoorten’ uitgedeeld aan de kinderen. Deze paspoorten worden aangeboden door Jeugddamclub VGO-GDC en geven toegang om 10 gratis damtrainingen bij te wonen in Hoog-Blokland (op vrijdagavond 19.00-20.15 uur). Als er kinderen zijn in andere groepen die interesse hebben in zo’n dampaspoort, dan is deze verkrijgbaar bij de administratie van school. Kijk gerust eens of het iets voor je is.

Ouders van de kinderen die zich hebben opgegeven voor de schooldamwedstrijden worden via mail op de hoogte gebracht van tijden, vervoer, etc. We wensen deze kinderen alvast veel plezier en succes bij de wedstrijden!

Data om te onthouden:

  • 23 mrt: laatste inlevermoment schoenendoos actie
  • 23 mrt: schooldamwedstrijden gr 3 t/m 6
  • 25 mrt: volgende nieuwsbrief
  • 30 mrt: schooldamwedstrijden gr 6 t/m 8