Nieuwsbrief 10

Nieuws

nov 02

Lied van de week

Groep 3 t/m 5 Ps 105:6a
Groep 6 t/m 8 Lied 427:5 Laat Hem besturen waken

Controle hoofdluis

Zoals gebruikelijk na elke vakantie hebben enkele moeders de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Er is hoofdluis geconstateerd in de groepen 1b/2, 3 en 7. Wilt u uw kinderen weer even extra controleren, zodat de hoofdluis zich niet verder verspreidt?

Gymlessen door GiGa voor groep 1 en groep 2

De leerlingen van groep 1 en groep 2 krijgen op de volgende data gymles van Giga: donderdag 8 november en donderdag 15 november. (Let op, data zijn gewijzigd) Wilt u zorgen dat de gymkleding op school is?
We gymmen nu ook elke dinsdag in gymkleding in het speellokaal.

Groep 1 en groep 2 bezoeken voorstelling

Op dinsdag 6 november gaan de leerlingen van groep 1 en 2 naar een voorstelling van het jeugdtheater in Hoogblokland.
De voorstelling heet “Over een kleine mol die…” Het is een vrolijke slapstickvoorstelling vol dieren en dierenpoep, gebaseerd op het bekende prentenboek “Over een mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft”.

Scholenmarkt voortgezet onderwijs voor ouders en leerlingen van groep 7 en 8

Maandag 12 november wordt er in zalencentrum De Spil in Bleskensgraaf een scholenmarkt gehouden. Er wordt informatie gegeven over de structuur van het voortgezet onderwijs. Scholen uit het voortgezet onderwijs presenteren zich in diverse informatiestand. Voor meer informatie klikt u op de volgende link uitnodiging scholenmarkt 12 november 2018

Maandviering groep 1

Dinsdag 13 november verzorgen de leerlingen van groep 1 de maandviering. Ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 1 worden hierbij van harte uitgenodigd. De viering begint om 8.30 uur en zal ongeveer een half uur duren. I.v.m. met het ordelijk verloop van de viering willen we u vragen uw jongere kinderen niet mee te nemen.

Vooraankondiging Doemiddag Windroos

Op woensdagmiddag 14 november a.s. organiseert de Windroos, VMBO-locatie van Stichting CVO-AV in Gorinchem, een Doemiddag. Informatie volgt nog, opgeven voor de Doemiddag kan al wel via de website (www.cvo-av.nl).
Team van de Windroos

Doemiddag de Bossekamp

Christelijk vmbo “De Bossekamp” organiseert op woensdagmiddag 21 november een doe-middag voor basisschoolverlaters, met een speciaal programma voor de ouders. Aanmelden voor 14 november 2018 op www.wellantvmbo.nl/debossekamp.

Website

Op de website staat een fotoalbum over het maken van de flesraket in groep 7.

Data om te onthouden

7 nov dankdag voor gewas en arbeid
7 nov oud papier
13 nov maandviering groep 1
23 nov juf Anja jarig

Namens,

Jolanda Mulder
directeur

Malcare WordPress Security