Nieuwsbrief 10

Nieuws

okt 27

Lied van de week

groep 3 t/m 5 Ps 75:1
groep 6 t/m 8 Ps 66:1

Verkeersveiligheidsactie

Dinsdag hebben leerlingen van de school meegedaan met de actie verkeersveiligheid. Auto’s werden op de Dorpsweg staande gehouden om de automobilisten bewust te maken van hun rijgedrag. De actie was opgezet door de dorpsraad in samenwerking met de gemeente, politie en Veilig Verkeer Nederland. Op de website staat een fotoalbum. Ook stond er een artikel over de actie in het AD Rivierenland. https://www.ad.nl/rivierenland/kinderen-spreken-hardrijders-aan-in-hoornaar~af57754c/

Luizencontrole

Er is weer gecontroleerd op neten en luizen deze week. De aanpak van herhaaldelijke controle lijkt zijn vruchten af te werpen. Over 3 weken is het luizenteam weer op school aanwezig om een 2de controle uit te voeren. Mocht er bij uw kind neten of luizen zijn geconstateerd dan heeft u daarover apart bericht ontvangen.

Maandviering groep 1

Vanmorgen hebben de leerlingen van groep 1 de maandviering verzorgd. Onder “nieuws” bij groep 1 staan filmpjes van de liedjes die de kinderen gezongen hebben. Ook staat er een fotoalbum op de website van deze viering. Ondanks dat er geen ouders meer bij de viering aanwezig zijn, hopen we dat u zo toch een mooie impressie heeft van de viering.

De Cultuur loper

Onze school volgt sinds 2015 het Cultuur Loper-traject bij Kunstgebouw. Dit is onderdeel van het project Cultuureducatie met kwaliteit in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Met trainer Marlies Rijkers zijn inmiddels behoorlijk wat stappen gezet om het cultuuronderwijs op school te verbeteren en te verdiepen. De school heeft een eigen visie op cultuuronderwijs ontwikkeld en keuzes gemaakt die daarbij passen. Zoals de keuze voor Laat maar zien, een nieuwe methode beeldende vorming.
Meer informatie vindt u op http://www.kunstgebouw.nl/index.php/nieuws/723-flinke-stappen-met-de-cultuur-loper.

Dankdag

Woensdag 1 november is het dankdag. Dit jaar vieren we dankdag in de kerk. Het thema van de dienst is: ‘Blij verrast!’ De dienst begint om 8.45 en zal ongeveer 45 minuten duren. U bent als ouder (en andere betrokkenen) van harte welkom om de dienst met ons mee te beleven!

Even voorstellen juf Martine

Mijn naam is Martine Hokken. Ik ben 39 jaar en woon in Gorinchem.
Hier woon ik samen met mijn man, onze dochter van 8 jaar en onze twee honden en konijn met veel plezier.
Ik werk al zo’n 14 jaar in het onderwijs. Wat ik belangrijk vind is dat ieder kind zichzelf mag zijn, daarbij wil ik ieder kind helpen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen, in zijn eigen tempo en binnen zijn eigen mogelijkheden.
Naast mijn werk in het onderwijs geef ik ook sportlessen op verschillende sportscholen en vind ik het erg leuk om te koken en te bakken samen met mijn dochter.
Ik heb heel veel zin om samen met de kinderen er een fijne schoolperiode van te gaan maken en ik zie u graag tijdens de kennismakingsgesprekken

Even voorstellen meester Pieter

Hoi, ik ben Pieter van der Horst, ik woon in Groot-Ammers en ik ben 17 jaar. Op dit moment zit ik in het eerste jaar van de pabo, op de Marnix Academie in Utrecht. Elke donderdag zal ik tot aan de kerstvakantie stage lopen in groep 7. Na de kerstvakantie zullen jullie mij in de klas bij groep 2 zien. Mijn eerste stageweek zit er inmiddels op en deze is mij zeer goed bevallen. Ik kijk uit naar een goed verloop van de rest van dit stagejaar op de Samen Op Weg.

Oud papier ophalers gezocht voor volgend schooljaar

We zijn nog op zoek naar enkele mannen die één keer per jaar mee willen helpen met het ophalen van het oud papier.
Wordt je ophaler, dan ben je verplicht om schoenen met stalen neuzen te dragen. Ook is het nodig om eens in de vijf jaar één avond naar cursus te gaan. Deze cursus wordt in 2018 door alle papierophalers van de school gevolgd. Als je je aanmeldt kan je in februari of in maart met hen mee om het verplichte pasje te krijgen. De cursus wordt gehouden bij Waardlanden in Gorinchem.
Aanmelden als ophaler oud papier kan door een mail te sturen naar Tineke@cbssamenopweg.nl

Zendingsgeld herfstvakantie tot voorjaarsvakantie

Komende periode sparen wij voor Open Doors! Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Open Doors werkt wereldwijd in zo’n vijftig landen. Daarnaast wil Open Doors westerse christenen betrekken bij de vervolgde kerk. Open Doors doet dit omdat ze gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle leden meelijden (1 Korintiërs 12:26) en omdat ze gelooft in de zendingsopdracht (Matteüs 28:19) en dat alle deuren openstaan voor het Evangelie.
Helpen jullie mee? Wij zullen naast het zendingsgeld ook in de klassen aandacht besteden aan de vervolgde kerk. We hebben gebedskaartjes, zo kunnen wij met elkaar voor vervolgde christenen bidden!
https://www.opendoors.nl/

Leerlingenlijsten op papier

Vandaag krijgen de leerlingen de klassenlijsten mee naar huis.

Studiemiddag 6 november

Maandagmiddag 6 november zijn alle leerlingen vrij. Er is dan een studiemiddag voor de leerkrachten.

Website

Op de website treft u een filmpje van de KiKarun, een fotoalbum van de verkeersveiligheidsactie en de maandviering van groep 1. Er is nieuws over de Gruffalo bij groep 1 en daar zijn ook filmpjes te zien van de maandviering.

Data om te onthouden

30 oktober juf Paula jarig
1 november Dankdagviering in de kerk van Hoornaar
1 november oud papier
6 november studiemiddag, alle leerlingen ’s middags vrij

Namens,

Jolanda Mulder
directeur

Malcare WordPress Security