Nieuwsbrief 10

Nieuws

nov 07

Lied van de week

Groep 3 t/m 5: Psalm 116:1
Groep 6 t/m 8: Opw. 42

Nieuwe afspraken rondom het binnenkomen

Zoals u weet hebben we vorig schooljaar al een aantal maatregelen genomen om meer rust en veiligheid te creëren op het schoolplein (uitbreiding van de pleinwacht, buitenspeelmateriaal etc).
We zien hiervan al wel verbeteringen in het buitenspelen maar denken hier nog meer in te kunnen bereiken. Op de afgelopen studiedag hebben we hierover gesproken en de volgende afspraken gemaakt:
– Vanaf maandag 10 november gaan de kinderen van groep 3 en 4 bij aankomst op school meteen naar binnen. Ze spelen dus niet meer op het plein maar mogen in de klas even lezen, spelen o.i.d., in het bijzijn van de juf. Om 8.30 starten dan de lessen.
Vanaf 8.15 en 13.00 uur gaat het hek open en kunnen de kinderen naar binnen. De pleinwacht zal er op letten dat de kinderen van groep 3 en 4 niet het plein op gaan.
Ouders hoeven niet mee naar binnen.
Kinderen mogen uiteraard zo laat komen als ze willen (uiterlijk 8.30)
– De pauze gaan we splitsen; groep 3 en 4 mogen om 10.00 uur eten en drinken en gaan van 10.15 tot 10.35 naar buiten. Groep 5a doet met deze vroegere pauze mee op de combidagen (woe, don, vrij). Voor de groepen 5, 6, 7, en 8 gelden de oude tijden.
– De ouders van de kleuters kunnen door de hoofdingang aan de voorkant van de school naar buiten waardoor we tegengesteld verkeer in het gangetje voorkomen.
– Bij de eerste bel gaan de kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 in de rij. De leerkracht gaat meteen naar binnen en bij de tweede bel starten de lessen. Er wordt niet meer met de groep gewacht op laatkomers.
– Bij misdragingen op het plein worden de kinderen naast de leerkracht geplaatst en mogen zij niet meer spelen. Als dit drie keer gebeurt, krijgt het kind een briefje mee, dat ondertekend dient te worden door de ouders en weer ingeleverd wordt door het kind. Ouders krijgen ook een mail. Als dit 6 keer gebeurt, vragen we de ouders op gesprek om te zoeken naar een manier om het gedrag van het kind te verbeteren.

We denken dat op deze manier
– Er minder gedrang bij het binnenkomen ontstaat
– Er meer ruimte op het plein is en daardoor meer rust en meer mogelijkheid voor spelletjes
– Er meer mogelijkheden zijn om gebruik te maken van de voetbalkooi
Er wordt op veel scholen al gewerkt op deze manier met positief resultaat.
We zullen dit tot de kerstvakantie uitproberen en dan kijken of we het zo laten.
De kinderen zal in de klas hierover verteld worden .

Vervanging juf Rachel

Zoals u weet gaat juf Rachel na de kerstvakantie met zwangerschapsverlof. We zijn op dit moment druk bezig met het zoeken naar goede vervanging. Ondanks dat we voor de zomervakantie heel bewust voor de combigroepen 4/5 en 5/6 gekozen hebben, hebben we besloten na de kerstvakantie de groepen als enkele groepen verder te laten gaan. Het kost veel tijd voor een nieuwe leerkracht om de school en de lesstof te leren kennen, vooral als het een combigroep betreft. We zouden het jammer vinden als de kinderen daardoor niet de kwaliteit van onderwijs krijgen die we willen. Het inwerken in de enkele groep gaat sneller en bovendien is het aantal kinderen kleiner en ken je elkaar daardoor ook sneller. Dit betekent dat juf Gerlinde en juf Inge groep 4 blijven doen. Juf Leandra heeft op maandag en dinsdag groep 5 en op de andere dagen komt er een nieuwe leerkracht. In groep 6 blijft juf Marja op de maandag werken en zoeken we iemand voor dinsdag tot en met vrijdag. De nieuwe leerkrachten zullen uiteraard goed begeleid en voorbereid worden.
Deze beslissing is dus niet het gevolg van de ervaringen in de combigroepen tot nu toe maar heeft puur te maken met het verlof van juf Rachel. Zodra de namen van de nieuwe leerkrachten bekend zijn, brengen we u hiervan op de hoogte. Dit betekent ook dat groep 5 vanaf de kerstvakantie weer met elkaar kan spelen in de pauze.

Namens de MR

Vorige week vertelden we al dat Annemieke de Wit – van Drenth ons nieuwe MR lid is geworden.
Door enige communicatiestoornis bleek ons het bericht dat ook Antoinette Teeuw beschikbaar was niet bereikt te hebben.
Maar aangezien we toch twee plekken beschikbaar hebben is deze week ook Antoinette in de MR verwelkomd.
Hieronder stelt Annemieke zich voor. Volgende week zal Antoinette dat ook doen.

Hallo, ik ben Annemieke de Wit – van Drenth, de meeste ouders zullen mij (van gezicht) wel kennen. Ik ben getrouwd met Arie en we hebben 4 zonen. De oudste, Jochem, zit in groep 2 en Ruben is na de vakantie in groep 1 gestart. De tweeling Thomas en Daniël zijn inmiddels al weer 10 maanden.
Ik ben een hobby bakker, ga graag wandelen/fietsen met de kinderen, maar ‘verdrinken’ in een goed boek is ook geen straf!
Dit stukje gaat natuurlijk om mijn bijdrage in de MR. Ik ben afgestudeerd aan de PABO en heb voor de klas gestaan. Vanuit die achtergrond hoop ik een waardevolle bijdrage te kunnen leveren. Maar voor mij is het vooral belangrijk dat ik betrokken ben bij de school en de ontwikkelingen. De MR is o.a. een ‘spreekbuis’ voor alle ouders, spreek me dus gerust aan als u ideeën heeft!
Hartelijke groet!

Groep 1 bezoekt manege

Dinsdag 18 november gaan wij op bezoek bij manege/hippisch centrum “Giessenlanderij”. Wim (onze klasgenoot) zal ons daar verwelkomen! Zo kunnen we alvast eens goed naar paarden kijken voordat Amerigo weer in ons land is!
Wie van de ouders wil er rijden en begeleiden? Graag opgeven bij mij. Juf Mariëtte.

Website

Op de website onder “plusklas” staat nieuws van de plusklas, onder “bestuur” staat nieuws van het bestuur.


Data om te onthouden

10 november juf Rachel jarig

Groeten,
Inge Ros