Nieuwsbrief 10

Nieuws

nov 05

Lied van deze week

Groep 3 en 4: Waarom staan die stenen daar?
Groep 5 t/m 8: Gezang 456

Studiemiddag

Zoals u wellicht weet hebben we vorige week maandagmiddag als team een studiemiddag gehad. Deze middag ging over dyslexie. Wij hebben als team weer veel geleerd over wat dyslexie is, over indicatoren die op dyslexie zouden kunnen wijzen en over wat onze rol is in het traject naar een dyslexieonderzoek toe.
Ook zijn we bijgepraat over de veranderde regelgeving m.b.t. dyslexieonderzoeken. Aangezien die informatie voor u als ouders ook interessant is, heb ik een samenvatting hiervan gemaakt en deze kunt u lezen door op de volgende link te klikken http://www.cbssamenopweg.nl/studiemiddag-1
Hartelijke groeten, juf Agnes

Viering Dankdag

Woensdag 6 november was het Dankdag. We hebben dit gevierd in de NH kerk van Hoornaar met de leerlingen en de ouders. Het is goed om met elkaar bij deze dag stil te staan.

Hoofdluis in groep 2

Voorstelling “Het mysterie van de verdwenen muziek”

Het Symfonieorkest Rond de Merwe (ORM) uit Gorinchem en verteller Roy Grünewald voeren “Het mysterie van de verdwenen muziek” uit op 15 november in Het Bruisend Hart. De voorstelling begint om 19.30 uur en zal ongeveer 45 minuten duren.
De voorstelling wordt één groot feest! Het jonge publiek wordt erin betrokken, er is een spannend verhaal, maar de kinderen leren ook hoe een orkest werkt en hoe mooie geluiden samen een melodie vormen waarvan je kunt genieten, of op kunt dansen.
De verteller legt eerst uit hoe een orkest werkt en wat de rol is van de concertmeester en de dirigent. Als het orkest gaat stemmen dan………. Entreeprijs € 5,00.

Doemiddagen en open dagen voortgezet onderwijs

Onder “downloads” is een overzicht te vinden van alle doemiddagen en open dagen van het voortgezet onderwijs. Voor meer informatie over schoolkeuze, open dag enz. enz. kunt u terecht op http://www.devogids.nl/

Verslag ouderpanel

Afgelopen dinsdagmorgen hadden we de eerste bijeenkomst van het ouderpanel. Met 5 ouders zijn we van start gegaan onder het genot van een kopje koffie.
Allereerst hebben we besproken wat de bedoeling van het ouderpanel is. (zie hieronder)
Vervolgens zijn we begonnen met het terugkijken naar de activiteiten die voor de herfstvakantie op de school hebben plaatsgevonden. We spraken over de vernieuwde schoolgids, de website en de nieuwsbrieven, de schoolreis, de oudervertelavond en de kinderboekenweek. Vervolgens hebben we nog even vooruit gekeken naar de dingen die komen gaan. Tot slot hebben we gesproken over ontwikkelingen/veranderingen waar binnen de school over nagedacht wordt. Het was heel fijn om op deze manier vrijblijvend te praten over dingen rondom school. We zouden het erg leuk vinden als er nog een aantal ouders zijn die aan willen sluiten. Wil je eens horen van de ouders die er bij waren hoe het was, spreek ze dan gerust eens aan.
Aanwezig waren; Lizanne Bak, Bianca den Hartog, Astrid van Drenth, Ramona Wonink, Natasja van Bohemen.

Ouderpanel CBS Samen op Weg:
Een ouderpanel of klankbordgroep is een relatief laagdrempelige manier om ouders mee te laten denken over het onderwijsprogramma en de gang van zaken op school, om hiaten of verbeterpunten boven water te krijgen of meer draagvlak te krijgen voor veranderingen.
Een ouderpanel, meestal een wisselende groep van 20 á 25 ouders, buigt zich op verzoek van de school over uiteenlopende onderwerpen, van het leefklimaat op school tot de gang van zaken bij schoolreisjes, van de organisatie van medezeggenschap tot overblijfvoorzieningen, en van huiswerkondersteuning tot absentiebeleid. Een paneldiscussie levert vaak adviezen op waarmee directie of schoolteam direct aan de slag kunnen.
Een ouderpanel is een informeel alternatief voor de OR of de Oudergeleding in de MR.
Voor ouders heeft deelname aan een ouderpanel het voordeel dat ze zich niet structureel hoeven te binden. Omdat de panels telkens van samenstelling wisselen, kan de schoolleiding via de ouderpanels een grotere groep ouders raadplegen, dan bij een vaste oudervertegenwoordiging het geval is.
Een Ouderpanel kan een min of meer vaste structuur hebben, of geconcentreerd zijn op een enkel onderwerp.

Op CBS Samen op Weg kiezen we voor de volgende invulling:
 Drie keer per jaar zal het ouderpanel bij elkaar komen, voorlopig op de dinsdagmorgen. De volgende bijeenkomst zal waarschijnlijk 21 januari 2014 zijn
 Inge R (directeur) zal de bijeenkomst leiden
 Er zijn 10 ouders uitgenodigd, er hebben zich tot nu toe 5 ouders aangemeld.
 Na afloop zal er een verslagje worden gemaakt dat naar de aanwezige ouders verstuurd wordt, naar de MR en naar het bestuur.
 Er wordt niet over personen gesproken (leerlingen, ouders, leerkrachten)
 Als er zaken zijn die een vervolg dienen te hebben wordt afgesproken wat de weg is die hierin gevolgd wordt (team, MR, bestuur of anders)
 Er worden geen besluiten genomen over activiteiten of zaken op school, ook worden er geen toezeggingen gedaan
 Aan het einde van de derde bijeenkomst zal er geëvalueerd worden, waarna besloten wordt of en in welke vorm er vervolgd wordt.

Inge Ros

Kerstkaartenactie “Red een kind!”

Wilt u nog even wachten met aankopen van uw kerstkaartjes? Uw kind gaat namelijk zelf aan de slag om zelf kerstkaartjes te maken. Deze zullen worden verkocht om geld in te zamelen voor ons schooldoel “Red een kind!” Voor dit doel halen we ook elke maandagmorgen zendingsgeld op. Elk jaar sterven er 6 miljoen kinderen door ondervoeding. Onze wens is dat alle kinderen genoeg te eten hebben.

Website

Op de website treft u een artikel over de studiemiddag, bij groep 7 een stukje over de speciale verkeersles. Een nieuw bericht onder groep 1, een fotoalbum van groep 3 en onder “downloads” een overzicht van open dagen in het voortgezet onderwijs.


Data om te onthouden

10 november juf Rachel jarig
22 november rapport I
23 november juf Anja jarig

Groeten,
Inge Ros