Nieuwsbrief 10

Nieuws

okt 26

Lied van deze week

Groep 3,4 en 5: Ps 105:6a
Groep 6,7 en 8: Lied 427:5

Personeel

Vanaf januari zijn er een aantal personele wijzigingen:
Zoals u misschien al heeft kunnen zien is juf Jolanda in blijde verwachting.
Zij zal vanaf de kerstvakantie met zwangerschapsverlof zijn tot aan de meivakantie.
In groep 8 zal zij vervangen worden door juf Addie. Meester Govert neemt de woensdagen voor zijn rekening.
Juf Margaret werkt als LIO (Leraar in Opleiding)-stagiaire in groep 4 tot de kerstvakantie. Daarna zal juf Janette verder gaan in groep 4 op maandag, dinsdag en woensdag.
Juf Agnes neemt vanaf de herfstvakantie ouderschapsverlof op en werkt woensdag om de week. Juf Marleen vult dit verlof op en werkt daardoor ook om de week op woensdag.
Juf Ineke is bezig met re-integreren en zal naar alle waarschijnlijkheid vanaf januari weer volledig in groep 3 werkzaam zijn. Dat betekent dat juf Elwiena dan nog 1 dag in groep 3 zal werken (maandag) om de BAPO op te vangen én 1 dag in groep 6/7 (vrijdag). Juf Elwiena kan vanaf januari ook weer aan de slag in Giessenburg op de resterende dagen.
Groep 6/7 is vanaf januari weer een combi-groep. Juf Tirza zal op woensdag wel in groep 7 werkzaamheden verrichten.
Tot slot zal juf Marja 1 dag in de week IB/RT werk komen doen ter vervanging van juf Jolanda.

Voor de duidelijkheid een overzichtje van de indeling vanaf januari:

Groep 3 Maandag juf Elwiena, dinsdag t/m vrijdag juf Ineke
Groep 4 Maandag t/m woensdag Juf Janette, donderdag en vrijdag juf Inge A.
Groep 5 Maandag en dinsdag Juf Agnes, woensdag de ene week juf Agnes, andere week juf Marleen, donderdag en vrijdag juf Marleen
Groep 6/7 Maandag t/m donderdag Juf Rachel, vrijdag juf Elwiena
Groep 8 Maandag en dinsdag Juf Addie, woensdag t/m vrijdag meester Govert

Plakboeken groep 1 en groep 2

Voor de zomervakantie zijn de plakboeken en de tekenboekjes van de kinderen van groep 1 en groep 2 meegegeven. Nog niet alle plakboeken en tekenboekjes zijn terug van de leerlingen van groep 1 en 2. Wilt u deze zo snel mogelijk inleveren bij de juf? De kinderen die nu in groep 3 zitten mogen uiteraard hun plakboek en tekenboekje thuis houden.

Uitnodiging aan de ouders van groep 6

Groep 6 zal op maandag 5 november de maandopening verzorgen. Alle ouders van de leerlingen van groep 6 worden hiervoor uitgenodigd.
De maandopening begint om 8.30 uur en zal ongeveer 9.00 uur afgelopen zijn.

Open dagen voortgezet onderwijs

We willen u nog even wijzen op het overzicht van de open dagen van het voortgezet onderwijs onder “downloads” op de website.

Van het bestuur

Uitkomst ledenvergadering 2012:
Tijdens de ledenvergadering van 2012 hebben we met elkaar gesproken over het voorstel om de statuten van de school te wijzigen. Het was
goed om te merken, dat ouders en overige leden zich betrokken voelden bij dit onderwerp.
Nadat we alle reacties de revue hebben laten passeren zijn we tot het besluit gekomen om geen wijzigingen door te voeren in de statuten. Een
toelichting hierop kunt u vinden op de website onder het kopje bestuur.
Als u nog vragen heeft of andere dingen wilt bespreken kunt u altijd terecht bij een van de bestuursleden.

Namens het bestuur,
Nicole Versteeg.

Informatiebijeenkomst dyslexie

IWAL, al 30 jaar gespecialisserd in de diagnostiek en behandeling van dyslexie bij kinderen en volwassenen, organiseert op woensdag 31 oktober een informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst wordt gehouden in de Bibliotheek in Gorinchem van 19.30 uur tot 21.00 uur. De toegang is gratis. U kunt zich aanmelden via gorinchem@iwal.nl. Vermeld u hierbij uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Meer informatie over deze bijeenkomst kunt u downloaden op de website onder “downloads”.


Data om te onthouden

29 oktober Personeelsvergadering
5 november maandopening groep 6
7 november dankdag
7 november ophalen oud papier

Groeten,
Inge Ros