Nieuwsbrief 10

Nieuws

feb 25

Versoepelingen na de vakantie

Op dit moment kunnen we goed merken, dat het wat rustiger is wat betreft ziekmeldingen en coronabesmettingen. We zijn blij dat het in de afgelopen periode gelukt is om het onderwijs in alle groepen door te laten gaan. Met de vakantie voor de boeg en het voorjaar in aantocht hopen we dat deze trend doorzet .

Na de vakantie zullen er meer versoepelingen mogelijk zijn.

 • Mondkapjes zijn niet langer nodig in de school
 • Het advies om afstand te houden vervalt in het onderwijs
 • Ouders en vrijwilligers zijn weer welkom in de school. Dit maakt het mogelijk dat de biebvrijwilligers, en de luizenpluizers weer in de school hun taken oppakken.

Basisregels blijven wel van kracht.

 • Handen wassen.
 • Hoesten en niezen in de elleboog.
 • Geen handen schudden.
 • Met klachten testen.
 • Thuisblijven met een positieve test.

Daarnaast blijft het dringende advies om twee keer per week een preventieve zelftest te doen voor het onderwijspersoneel en leerlingen in de groepen 6, 7 en 8. Behalve in de 8 weken nadat er sprake was van corona. Zelftesten zullen we blijven aanbieden vanuit school voor de genoemde groepen. Blijft u ons op de hoogte houden van de (zelf-)testresultaten?

Bestuursverkiezing

Op maandag 11 april staat de ledenvergadering van de school voor dit jaar gepland met daarin de bestuursverkiezing.  Dit jaar is onze voorzitter Maarten Neuteboom aftredend als bestuurslid. Maarten stelt zich niet herkiesbaar. Daarnaast loopt de termijn van Jorieneke van Drenth (vice-voorzitter) af, zij stelt zich herkiesbaar voor een jaar, en zal de taak van voorzitter overnemen. Het bestuur is op zoek naar een kandidaat voor de functie van algemeen bestuurslid. Gezien de functie van voorzitter op termijn vacant komt, kunnen ook geïnteresseerden voor deze rol zich melden.

Bent u lid van de schoolvereniging en weet u een geschikte kandidaat voor het bestuur, of heeft u zelf interesse, dan wordt u uitgenodigd om de naam van deze persoon (of die van uzelf) in te dienen. Dit kan via bestuur@cbssamenopweg.nl, graag voor 18 maart aanstaande. Op de website van de school vindt u het profiel van algemeen bestuurslid, onder ‘downloads’.

Uit de ingediende namen wordt door het bestuur bij voorkeur een tweetal opgesteld, waarop tijdens de ledenvergadering een stem kan worden uitgebracht.

Iedereen alvast bedankt voor het meedenken en de betrokkenheid!

Adjunctfunctie voor juf Leandra

Vanaf het nieuwe jaar mag ik, Leandra Uittenbogaard, de adjunct functie vervullen. Ik ben al 6 jaar als leerkracht in de bovenbouw werkzaam op de Samen op Weg. Ik heb erg veel zin om naast mijn werkzaamheden in groep 7/8 aan de slag te gaan als adjunct. Naast Jolanda zal ook ik, vanuit deze functie, u af en toe informeren via Parro of per mail.

Biddag voor gewas en arbeid

Een aantal maanden geleden, rondom dankdag, hebben we God gedankt voor zijn zorg in de schepping. Hij zorgt er voor dat er steeds weer eten op tafel staat. We mochten dankend door gaan met het leven op deze aarde.

Dankend doorgaan, dat blijft een mooie les. Een les die ook tijdens de biddagviering centraal zal staan. We willen tijdens deze viering nadenken over het thema: Blijven bidden.  

Nu er in het hele land versoepelingen zijn, willen we dit met de groepen 3 tot en met 8 samen vieren. We lopen woensdag 9 maart naar de Nederland Hervormde kerk en zullen daar van 8.45 uur tot 9.15 uur een viering hebben.

We verwachten de kinderen gewoon om 8.25 uur op school. Als de klassen terug zijn op school hervatten ze het gewone lesprogramma (incl. de gymlessen).

Ondanks alles leven wij in een land met rijkdom, hoop en toekomst. Iets waar we enorm dankbaar voor zijn. In deze spannende tijd zijn kinderen in noodsituaties en armoede extra kwetsbaar. Daarom willen we als christelijke basisschool en hervormde kerk de handen in een slaan voor deze kinderen en doen we samen mee aan actie Schoenendoos. Meer informatie volgt na de dienst.

Overblijf

Door weer en wind zijn de overblijfvrijwilligers op het schoolplein te vinden! We zijn blij dat we zoveel mensen hebben die zich hiervoor willen inzetten.
Door wijziging op het werk van 1 van de vrijwilligers zijn we op zoek naar iemand die op de vrijdag in de gelegenheid is. Het zal gaan om 1 keer in de 3 weken een uur van 12.00 tot 13.00.

Voor informatie kunt u terecht bij de overblijfvrijwilligers.
Geesje de Leeuw, Jocelyn Nobel, Esther van de Vlist, Marjoke den Toom, Monique Post, Dinie Haag, Eva van de Zouwen en onze vaste krachten Wilma en Sheila.

Typediploma

De laatste typdiploma’s van dit schooljaar zijn weer gehaald. Van harte gefeliciteerd! Volgend schooljaar komt er weer een mogelijkheid om vanaf groep 6 je typdiploma te halen.

We wensen iedereen een fijne voorjaarsvakantie!

Data om te onthouden:

 • 28 feb – 4 mrt: Voorjaarsvakantie
 • 9 mrt: biddagviering
 • 11 mrt: luizencontrole
 • 11 mrt: volgende nieuwsbrief