Nieuwsbrief 10

Nieuws

jan 29

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen, dat we de kinderen op 25 januari weer op school hoopten te ontmoeten. Inmiddels weten we dat het anders is gelopen. Sinds de kerstvakantie is al weer 4 weken thuis gewerkt.

Het is niet eenvoudig maar toch lukt het vrijwel iedereen om het schoolwerk te maken, om mee te doen met de teams vergaderingen en als het nodig is, om de leerkracht te bereiken via chat, mail of telefoon. Dat is een groot compliment aan de kinderen en hun ouders!

Op dit moment verwachten we de kinderen op 8 februari weer op school te ontmoeten. Of dit echt gaat gebeuren…. dat moeten we afwachten. Volgende week komt hier duidelijkheid over. Zodra we meer weten wordt u hiervan via een mail op de hoogte gesteld.

Inschrijven nieuwe leerlingen

De advertentie uit het Kontakt.

Heeft u een kind dat voor 1 oktober 2022 de leeftijd van 4 jaar bereikt, dan bent u van harte welkom om (opnieuw) kennis te komen maken. Normaal gesproken openen we de deuren van school speciaal voor toekomstige leerlingen in de eerste week van februari. Gezien de huidige maatregelen is dat niet mogelijk. Om kinderen en ouders toch kennis te laten maken met onze school is er een leuk promotiefilmpje gemaakt. Via onderstaande link kunt u het zien en eventueel doorsturen naar andere geïnteresseerde ouders.

https://youtu.be/bnLtaM8HS9k

 

Ouders die graag een kijkje komen nemen of meer informatie willen, vragen we contact met ons op te nemen. Dat kan telefonisch (0183-589205) of via een mail naar: jolanda@cbsssamenopweg.nl.
Kent u andere ouders met een kind in deze leeftijd, breng dan gerust deze informatie onder de aandacht of geef dat aan ons door, zodat we hen kunnen benaderen.

Heeft u al een kind op school, dan kunt u ook gebruik maken van onderstaand inschrijfformulier. Deze is ook te vinden op de website, onder downloads. Ingevuld kunt u deze door de brievenbus doen of mailen naar administratie@cbssamenopweg.nl

Enquête overblijf

Enquête overblijf

Onlangs hebben we u gevraagd een enquête in te vullen. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, dan herinneren we u er graag aan dit nog voor 8 februari te doen.
We ontvingen een paar vragen over de enquête, daarom hierbij een verduidelijking. De vraag is of u zich in wilt zetten als overblijfouder.
Herhaling uit de brief:

Zoals u weet werken we inmiddels officieel met het continurooster. Voor dit schooljaar is de overblijf ingevuld. Dit bekostigen we vanuit de gelden die ontvangen zijn vanuit de overblijf. Voor volgend schooljaar kan dat niet meer op deze manier. We zijn daarom met elkaar aan het bekijken wat de mogelijkheden zijn. U helpt ons door de enquête daarover in te vullen (voor 8 februari). Daarin wordt u gevraagd naar uw bereidheid om vrijwillig te ondersteunen bij de overblijf in het schooljaar 2021-2022. Wilt u de enquête ook invullen als u niet in de gelegenheid bent? Zo krijgen wij een zo compleet mogelijk beeld. Alvast vriendelijk bedankt!

10 min. gesprekken

In de jaarplanning staat opgenomen dat er op 16 februari 10 min. gesprekken gehouden worden. Door de huidige omstandigheden worden deze gesprekken verplaatst naar 6 april. Tegen die tijd krijgt u vanzelf een uitnodiging.

Leesmonitor

Onze school hecht veel waarde aan de taalontwikkeling en informatievaardigheden van uw kind. Daarom doen we mee aan een onderzoek: de Monitor de Bibliotheek op school.

Wat betekent meedoen met de Monitor de Bibliotheek op school?

  • Een keer per jaar vullen de leerlingen van groep 5 t/m 8 een korte digitale vragenlijst in (anoniem).
  • Een keer per jaar vullen de leerkrachten van alle groepen een digitale vragenlijst in.

In samenwerking met de plaatselijke Bibliotheek onderzoeken we: het leen- en leesgedrag van leerlingen en de leesmotivatie van leerlingen. Er wordt ook gekeken wat er op school al gedaan wordt aan leesbevordering. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om het leesonderwijs op school verder te ontwikkelen.

GiGa leskaarten

Hoi, ik Ben Bizzie!
Helaas moeten we nog steeds een aantal dagen thuis blijven in verband met Corona, dus ik heb weer nieuwe opdrachten voor jullie!
Hieronder vind je leuke leskaarten die je tijdens of na je huiswerk kan doen!

Hieronder vinden jullie een aantal leuke energizers die jullie samen met de klas kunnen uitvoeren voor, tijdens of na de instructies.
Goed voor de teambuilding en door korte energizers zijn de kinderen weer scherp en geconcentreerd om aan de slag te gaan met hun schoolwerk!
Kijk snel en doe mee met de energizers van Ben Bizzie!

Open dagen voortgezet onderwijs

Voor leerlingen van groep 7 en 8 is het op dit moment lastiger om kennis te maken met de scholen voor voortgezet onderwijs. Opendagen, meeloop-dagen en doe-middagen worden dit jaar niet georganiseerd of op een andere manier ingevuld. We raden kinderen en ouders sterk aan om de websites van de scholen (waar je geïnteresseerd in bent) in de gaten te houden. Daar is te vinden op welke manier het toch mogelijk is om een indruk te krijgen van je toekomstige school. Voor vragen hierover kunnen jullie altijd contact opnemen met meester Govert of Juf Agnes.

Jong JGZ

In de bijlage treft u een brief van Jong JGZ. In deze tijd van lockdown, thuisonderwijs en thuiswerken is het goed mogelijk dat niet alles op rolletjes verloopt. Schroom niet om contact te zoeken met deze organisatie voor een gesprek of tips. Zij helpen u graag!

Data om te onthouden

  • 12 febr. volgende nieuwsbrief