Nieuwsbrief 1

Nieuws

aug 30

Start schooljaar

De eerste nieuwsbrief is bij deze weer een feit en dus ook een nieuw schooljaar. We hopen volgende week alle kinderen en u als ouder(s)/verzorger(s) (weer) te mogen begroeten.
Maandagochtend a.s. bent u van harte welkom om uw kind in de klas te brengen.
De dagen daarna is het de bedoeling dat de kinderen van groep 1 en 2 binnen gebracht worden.
De kinderen van groep 3 en 4 gaan zelf naar de klas bij aankomst. De andere kinderen blijven op het plein en staan bij de eerste bel, 5 voor half 9, in de rij. Zo kan er om half 9 gestart worden in de klas.

Informatie met betrekking tot de klas ontvangt u via de leerkracht(en).
Het is prettig als de kinderen van groep 4, 7 en 8 maandag hun gymspullen bij zich hebben.
Wilt u met brengen en/of halen van uw kind de auto parkeren in de daarvoor bestemde vakken, zodat er geen onveilige situaties ontstaan?
De leerlingen die op de fiets komen, lopen met hun fiets aan de hand naar de fietsenstalling op het schoolplein. Voor de kleuterfietsen staan er rekken naast het raam van groep 1.
Stepjes mogen onder het afdakje.

Vandaag zijn we als team gestart en hebben we onder leiding van juf Agnes (kanjer coördinator) weer inspiratie opgedaan om de eerste 6 weken van het nieuwe schooljaar aan de slag te gaan met groepsvorming.
Ook hebben we de opbrengsten (cito) van eind vorig schooljaar met elkaar besproken om het nieuwe schooljaar goed te kunnen starten.

Startdienst 6 september

Vrijdagmorgen 6 september is de startdienst van het schooljaar in de kerk van Hoornaar. Tussen half negen en kwart voor negen lopen de groepen gezamenlijk naar de kerk. U wordt als ouder/verzorger van harte uitgenodigd om deze dienst, die begint om 9.00 uur, bij te wonen.
Voor begeleiding van de leerlingen van groep 1 en 2 zijn we op zoek naar ouders die daarbij willen helpen. U kunt zich opgeven bij de leerkrachten van groep 1 en 2.

Jolanda Mulder
directeur