Nieuwsbrief 1

Nieuws

aug 18

Start schooljaar

Echt weer om naar school te gaan, vindt u ook niet?
Vandaag in ieder geval prima weer voor een studiedag met het team. We hebben de laatste details besproken zodat we er weer vol enthousiasme tegenaan kunnen gaan.
We heten alle kinderen en u als ouder(s)/verzorger(s) vanaf maandag weer van harte welkom en hopen dat we met elkaar weer een positieve bijdrage kunnen leveren aan de algehele ontwikkeling van uw kind.

Om ook daadwerkelijk goed van start te kunnen gaan willen we u nog op de volgende dingen wijzen:
– Maandag 21 augustus en vrijdag 25 augustus mogen de kinderen van alle groepen vanaf 8.15 uur in de klas gebracht worden.
Vanaf 22 augustus worden alleen de leerlingen van groep 1 en 2 in de klas gebracht. De leerlingen van groep 3, 4 en 5 worden zelf in de klas verwacht vanaf 8.15 uur. De leerlingen van groep 6 t/m groep 8 wachten op het schoolplein tot de leerkracht hen komt halen.
– Vrijdagmorgen 25 augustus is de startdienst van het schooljaar in de kerk van Hoornaar. Tussen half negen en kwart voor negen lopen de groepen gezamenlijk naar de kerk. U wordt als ouder/verzorger van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen.
-De gymlessen voor groep 8 zijn op maandag- en donderdagmorgen. Groep 3 t/m 7 hebben gymles op maandag- en donderdagmiddag.
– De leerlingen die op de fiets komen, lopen met hun fiets aan de hand naar de fietsenstalling op het schoolplein. Voor de kleuterfietsen staan er rekken naast het raam van groep 1.

Data om te onthouden

21 augustus start schooljaar
25 augustus startdienst in de kerk
28 augustus meester Govert jarig

Malcare WordPress Security