Nieuwsbrief 1

Nieuws

aug 19

Start nieuwe schooljaar

Afgelopen donderdag zijn we als team het schooljaar 2016/2017 gestart met een studiedag. Deze ochtend zijn we begonnen met een stukje over de vele namen die de Bijbel gebruikt voor God. En specifiek hebben we stilgestaan bij de naam wonderbare raadsman (Jesaja 9:5). Mooi om te mogen weten dat God onze persoonlijke raadsman wil zijn en we altijd bij hem terecht kunnen.
Ook met de wetenschap dat we dit schooljaar nog zonder directeur starten. Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven is het bestuur zoekende en tot die tijd zal ik de lopende zaken op me nemen op de maandag.
Verder is er nog een wijziging, we mogen namelijk juf Annick weer welkom heten in ons team. Juf Marleen heeft aangegeven niet langer meer te werken op de Samen op Weg en juf Annick zal samen met juf Leandra groep 7 les gaan geven.
Tijdens de studiedag hebben we stilgestaan bij de eerste zes weken van het schooljaar. De periode waarin de groepsvorming plaatsvindt. Alle groepen gaan in deze periode aan de slag met het kanjer startplan dat we hebben opgesteld. Daarin is bijvoorbeeld voor elke dag een activiteit te vinden waar in de klas aandacht aan geschonken zal worden.
Verder is er een afsprakendocument gemaakt waarin alle afspraken opgenomen staan die te maken hebben met de methode Topondernemers. Hierover zullen we u later verder informeren.
Daarnaast hebben we stil gestaan bij de nieuwe taal methode (Taal Actief 4). We starten de eerste week met een overstapprogramma. Geef ons even de tijd om de methode eigen te maken. We laten dus alle vaste afspraken even los over bloon, oefenmapje mee naar huis en dergelijke.
Wij zitten dus weer helemaal in de materie en zijn er klaar voor!
Hopelijk u/jullie ook!
Tot maandag!

Inloop op maandag 22 augustus

Maandagmorgen 22 augustus mogen alle kinderen, met eventueel hun ouder(s), tussen kwart over acht en half negen naar hun klas gaan. Vanaf dinsdag 23 augustus blijven de leerlingen van groep 5b/6, 7 en 8 buiten op het plein totdat de leerkracht hen komt halen.

Gymlessen

De gymlessen voor groep 3 t/m 8 worden dit schooljaar weer gegeven op maandag en donderdag. Denkt u dus maandag ook al aan de gymkleding?

Startdienst vrijdag 26 augustus

U wordt van harte uitgenodigd om de startdienst bij te wonen op vrijdag 26 augustus in de NH-kerk. Aanvang van de dienst 9.00 uur. Thema van de dienst “Je bent bijzonder”.
De kinderen komen de gewone tijd naar school en lopen per groep naar de kerk. De leerkrachten zijn nog op zoek naar ouders die willen begeleiden en tussen de kinderen in de kerk willen zitten. U kunt zich opgeven bij de betreffende leerkracht.

Informatieavond

De informatieavond voor de ouders van de leerlingen de groepen 1 en 2 en de groepen 4 t/m 8 vinden plaats op maandag 5 september
De informatieavond voor de ouders van de leerlingen van groep 3 zal plaatsvinden op 6 september, tegelijkertijd met de informatieavond voor de ouders van de leerlingen van de plusklas.
Nadere informatie over deze avonden ontvangt u zo spoedig mogelijk.

Website

Foto’s die u van de website downloadt zijn in een heel klein formaat. Wilt u groter foto’s downloaden dan kan dit via https://picasaweb.google.com/106475453563327184808/ Op deze site staan alle fotoalbums die door ons zijn aangemaakt. Ook nieuwe fotoalbums worden daarop geplaatst.

Op de website vindt u onder “de school” – “jaarkalender” alle activiteiten van het nieuwe schooljaar. Ook zijn daar de vakanties en studiedagen terug te vinden.


Data om te onthouden

22 augustus eerste schooldag
26 augustus startdienst in de NH-kerk
28 augustus meester Govert jarig
5 september informatieavond alle groepen, uitgezonderd groep 3
6 september informatieavond groep 3 en de plusklas

Groeten,
Jolanda Mulder
(waarneming directie)