Nieuwsbrief 1

Nieuws

jul 21

Lied van de eerste schoolweek

Groep 3 en 4: In het begin
Groep 5 t/m 8: Gez. 1:1

Mededelingen voor het nieuwe schooljaar

De groepsindeling is voor de zomervakantie al genoemd. Hieronder volgt nog de indeling van de lokalen. Verder wijzen we u erop dat maandag ook meteen de gymlessen van groep 3 t/m 8 weer ingeroosterd staan. Groep 3 en 4 hebben ’s morgens al gym, groep 5 – 8 ’s middags. Wilt u uw kind maandag gymkleding en schoenen meegeven?

De ouders van groep 3 mogen hun kind de eerste week nog binnenbrengen want voor de groep 3 leerlingen is het best spannend om voor het eerst naar school te gaan. Zij starten nu echt met een tafel en stoel om aan te werken i.p.v. in de kring en gaan hard aan de slag met lezen, schrijven en rekenen.

We starten volgende week ook meteen met 5 stagiaires binnen onze school. Juf Leandra is een zogenaamde LIO-stagiaire. Zij is vierdejaars studente en draait zelfstandig groep 5 op maandag en dinsdag onder begeleiding van juf Jolanda.
Vier andere stagiaires zijn twee dagen per week in de groep:
Groep 4/5: Marisca van Zee (derdejaars, hele schooljaar woensdag en donderdag)
groep 5/6; Kim Treure ( derdejaars, hele schooljaar woensdag en donderdag)
Groep 7: Bart Beuzekom (tweedejaars, eerste helft van schooljaar op dinsdag)
Groep 8: Ranka Dekker (derdejaars, eerste helft van schooljaar, woensdag en donderdag)
Zij worden begeleid door de groepsleerkracht.
Vanaf de tweede helft van het schooljaar komt ook Bart Beuzekom in groep 3 op maandag en dinsdag. Hij is tweedejaars student.

Daarnaast verwelkomen we juf Daniëlle in groep 7. Zij werkt op woensdag tot en met vrijdag. Zij heeft zichzelf al voorgesteld in de nieuwsbrief van voor de zomervakantie.

Ook verwelkomen we 2 nieuwe leerlingen: Thomas Kievit in groep 3, Maarten Kievit in groep 5. Hartelijk welkom om Samen op Weg. Wij hopen dat jullie je snel thuis voelen op onze school.

Wij zijn dankbaar dat we voltallig kunnen beginnen. Op veel scholen in Nederland zijn gaten gevallen door het vreselijke ongeluk met de MH17. Wij danken God voor onze zegeningen en bidden om zijn zegen voor het komend schooljaar.

Indeling lokalen:
Groep 1,2,3,4: ongewijzigd
Groep 5: maandag en dinsdag in voormalig lokaal groep 8 (bovenaan de trap links)
Groep 6: maandag en dinsdag ICT-lokaal
Groep 4/5a: woe t/m vrijdag: lokaal groep 4
Groep 5b/6: woe t/m vrijdag: lokaal voormalig lokaal groep 8
Groep 7: ongewijzigd
Groep 8: voormalig lokaal groep 5 ( boven door klapdeur rechts)
Plusklas: teamkamer (boven)

Typecursus

Evenals vorig jaar bieden we de leerlingen van groep 6 een typcursus aan. Elke dinsdagmiddag na schooltijd wordt er in het ICT lokaal typles gegeven door juf Janette. Daarnaast kunnen de kinderen thuis oefenen met dit programma. Op dinsdagmiddag 16 september geeft juf Janette een voorlichting over deze typcursus. Als u van plan bent uw kind mee te laten doen, zou het fijn zijn als u hierbij aanwezig bent, zodat u precies weet hoe alles werkt. U bent van harte welkom in het ICT lokaal om 15.30 uur met uw zoon/dochter.

Kerstviering groep 3 t/m8

Op de kalender staat dat de Kerstviering op donderdag 18 december zou plaatsvinden, omdat de zaal niet beschikbaar was, is dit verzet naar dinsdag 16 december.


Data om te onthouden

1 sept eerste schooldag
3 sept oud papier
14 sept juf Marijke jarig
18 sept informatieavond alle groepen (nadere informatie volgt)

Groeten,
Inge Ros