Nieuwsbrief 1

Nieuws

sep 10

De eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar 2021-2022. Na een periode van vakantie zijn we al weer aardig gewend aan het ritme van school. Inmiddels hebben we twee weken achter de rug. Voor sommigen is het weer vertrouwd, voor anderen is het helemaal nieuw. Een speciaal welkom voor Olaf, David en Lottie. We hopen dat jullie snel gewend zijn en we wensen jullie een leuke en gezellige tijd met alle klasgenoten en leerkrachten. Ook een welkom aan nieuwe ouders, waarvan hun kind net begonnen is in groep 1.

Deze nieuwsbrief zal ook dit schooljaar eens in de twee weken verstuurd worden, in de even weken. We proberen u via deze nieuwsbrief op de hoogte te houden van allerlei nieuwtjes rondom het schoolleven. Zo is er in deze eerste nieuwsbrief al meteen genoeg om met u te delen.

Heeft u vragen of opmerkingen n.a.v. de nieuwsbrief, laat het dan gerust weten via: administratie@cbssamenopweg.nl. Met elkaar en met uw hulp gaan we er alles aan doen om er weer een leuk en leerzaam schooljaar van te maken.

Bij de startdienst die gehouden is op de eerste vrijdag van het schooljaar, in samenwerking met de Hervormde Kerk van Hoornaar, hoorden de kinderen over ‘keuzestress’. Net zo goed als dat we soms niet weten wat we moeten kiezen, weten we ook niet wat dit schooljaar allemaal zal gebeuren. We hopen natuurlijk dat corona niet teveel invloed meer zal hebben op het doorgaan van de lessen en op de gezondheid van de kinderen en hun ouders.

Wat we wel weten is, dat we een Hemelse Vader hebben die met ons mee gaat en ons wil leiden. Ook dit jaar willen we samen met de kinderen ons vertrouwen stellen op Hem. Hij wijst ons de weg. Biddend om Zijn zegen mogen we samen de weg gaan van groei en ontwikkeling.

Zo wensen we alle leerlingen, leerkrachten, ouders en betrokkenen een fijn schooljaar!

huidige regels

 • Blijf thuis bij klachten passend bij COVID-19. Bij twijfel: blijf thuis.  
 • Kinderen van groep 0 t/m 8 met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen gewoon naar school. Zij blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. 
 • Heeft iemand in het gezin koorts of benauwdheidsklachten, dan blijft het hele gezin thuis.
 • Leerlingen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. 
 • Ouders komen niet op het schoolplein of in de school. 
 • De school let er op dat leerlingen vaak hun handen wassen. 
 • Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 
 • Als er sprake is van één of meer bevestigde besmettingen zal de school contact opnemen met de GGD en u informeren over het vervolg.  
  Mocht u bezwaar hebben tegen het delen van gegevens met de GGD, dan kunt u dit doorgeven via administratie@cbssamenopweg.nl. Ouder(s)/verzorger(s) die dit eerder aangegeven hebben, hoeven dat niet nogmaals te doen. 
 • Aanwezigheid van ouder(s)/ verzorger(s), vrijwilligers en/of (externe) professionals is toegestaan mits de algemeen geldende afstand- en hygiënemaatregelen kunnen worden toegepast.  Bij binnenkomst vragen we u daarom de handen te desinfecteren en uw gegevens te noteren. 

Bij twijfel kunt u de beslisboom raadplegen via: www.boink.info/beslisboom

vacature bovenbouw leerkracht

We zijn nog op zoek naar een enthousiaste leerkracht voor de bovenbouw. De omschrijving van de functie vindt u op de site onder ‘vacatures’. Kent of bent u iemand die ons team graag zou versterken en die voldoet aan de omschrijving, neem dan contact met ons op via: bestuur@cbssamenopweg.nl. Delen wordt gewaardeerd.

Onderwijsassistenten

De onderwijsassistenten binnen de school dragen bij aan een goede organisatie van de combinatiegroepen en de begeleiding van individuele kinderen. Juf Arrinne, juf Lisanne en juf Paula (terug van haar zwangerschapsverlof) zullen zich hiervoor inzetten dit schooljaar.

Kennismaking juf S’ea

Hallo allemaal,

Mijn naam is S’ea van de Water en ik ben 21 jaar. Ik kom op de maandag en dinsdag in groep 4/5 staan. Ik zit in het vierde jaar van de Marnix academie (PABO). Ik ga me het komende jaar verdiepen in de pedagogische behoeftes van kinderen.

Ik volg deze opleiding omdat ik het leuk vind om met kinderen te werken en ik graag de kinderen zie groeien. Ik ben een creatieve leerkracht ik houd van fotografie, lezen en ukelele spelen en hoop ook mijn creativiteit te laten zien in de klas.

Ik kijk er naar uit om een leuk schooljaar te hebben met de kinderen van groep 4/5.

Juf Bettina is ook (weer) begonnen als stagiair. Eerder heeft zij stage gelopen in groep 3. Inmiddels zit ze in het 4e jaar en is groep 3/4, haar werkplek. Op donderdag en vrijdag staat ze voor de klas.

Tijdens het oudervertelmoment hebben de ouders van deze groepen al kennis kunnen maken met juf S’ea of juf Bettina.

Overblijf

Het overblijfrooster is helaas nog steeds niet rond. Sterker nog, we hebben nog geen enkele reactie ontvangen op de oproepen. Daarom nogmaals de vraag te overwegen wanneer u ons kunt ondersteunen bij de overblijf.

We zoeken nog iemand voor maandag om de week (12.00-13.00 uur groep 3/4a en groep 2 – half uur per groep). 
We zoeken nog iemand voor vrijdag om de week (12.00-13.00 uur groep 0/1 en groep 7b/8) en elke vrijdag voor groep 5 van 12.30-13.00 uur.

Schoolfotograaf

Volgende week dinsdag (14 september) komt de schoolfotograaf, foto Koch. Er worden portretfoto’s en klassenfoto’s gemaakt. Broertjes en zusjes die op school zijn kunnen ook met elkaar op de foto. Het is helaas niet mogelijk om ook andere gezinsleden in de school toe te laten om mee op de foto te gaan.

Denkt u aan de tip van de fotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot zijn recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding.

Informatieavond groep 3 en groep 8

Alle groepen hebben inmiddels een informatiebrief ontvangen over het ‘hoe en wat in de klas’. Zoals u heeft kunnen lezen wordt er dit schooljaar alleen een informatieavond gehouden voor groep 3 en groep 8, in de school. Deze zal zijn op dinsdag 21 september. De ouders van groep 3 en 8 krijgen binnenkort via Parro een bericht om zich aan te melden voor de informatieavond

Schoolreis

Donderdag 23 september gaan groep 3 t/m 8 op schoolreis. U heeft het vast al in de agenda staan. De kinderen verheugen zich er al op. Informatie over het uitje en wat de kinderen precies mee moeten nemen, ontvangt u binnenkort via mail.

Typecursus

Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid voor de kinderen van groep 6 t/m 8 om hun typediploma te halen. Er zal op dinsdagmiddag van 14.45 tot 15.30 uur op school geoefend worden onder begeleiding van juf Paula. Wilt u meer informatie of uw kind hiervoor aanmelden? Stuur dan vóór 21 september een mailtje naar paula@cbssamenopweg.nl. De typecursus zal, bij voldoende aanmeldingen, beginnen op dinsdag 28 september.

Afscheid juf Agnes

Per 1 oktober zal juf Agnes niet langer werkzaam zijn op onze school. zij gaat werken op de Noordhoek in Gorinchem. Na 19 jaar op onze school laten we dat natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan. Op dinsdag 28 september wordt er op allerlei manieren aandacht besteed aan haar afscheid. Er zal een receptie zijn van 15.30 – 17.00 uur waar ouders en oud-leerlingen van harte voor uitgenodigd zijn.

We vragen u wel om even aan te melden voor de receptie via dit aanmeldformulier. Aanmelden kan tot uiterlijk 21 september. Het zou leuk zijn om u te ontmoeten!

Bij goed weer wordt de receptie buiten gehouden, bij slecht weer in de hal van CBS Samen op Weg. We vragen u om via de hoofdingang binnen te komen en via de zij-uitgang te vertrekken. Verder willen we u vragen om u aan de geldende maatregelen te houden en bij klachten thuis te blijven.

Nieuws van gemeente Molenlanden

De scholen zijn weer gestart en ook vanuit de gemeente bruist het met allerlei activiteiten die worden georganiseerd voor kinderen maar ook voor de ouders van deze kinderen.

Duurzaamheidsprijs

Ben jij de duurzame  (be)denker die in actie is gekomen voor een duurzamer Molenlanden? Geef je dan op voor 25 september.

Kijk voor meer informatie in bijgevoegde flyer.

Kinderburgemeester
Wie wordt de eerste kinderburgemeester van Molenlanden?      

Vanaf vrijdag 3 september kunnen kinderen solliciteren op de functie van kinderburgemeester van de gemeente Molenlanden. Alle kinderen die in Molenlanden wonen en in groep 7 van een basisschool zitten, mogen reageren. Op www.molenlanden.nl/kids en via deze link kom je erachter hoe kinderen kunnen solliciteren. Reageren kan tot 24 september 2021. 

Ideeën delen 

Kinderen die geen kinderburgemeester worden maar wel een mening hebben over wat belangrijk is voor Molenlanden kunnen ook op een andere manier meedenken. Ze kunnen hun ideeën, samen met hun klasgenoten, mailen naar kids@jouwgemeente.nl.  

Digitale ouderavond ‘Verleidingen van het puberbrein’

Tijdens deze bijeenkomst wordt verteld hoe het puberbrein zich ontwikkelt en krijgt u praktische tips en adviezen. Hoe herkent u bijvoorbeeld signalen van gebruik bij uw tiener en hoe kunt u het gesprek aangaan over het (voorkomen van) gebruik. De bijeenkomst is dus niet alleen bedoeld voor ouders van een tiener die al in aanraking is gekomen met bijvoorbeeld alcohol, roken of lachgas. Ook als dit (nog) niet het geval is, is het interessant. Voor meer informatie en aanmelden zie bijgevoegde informatie.

Cursussen Sociaal team gehouden in Arkel in september

‘Piep zei de muis’, kinderclub voor 4-8 jaar en ‘Billy Boem’, kinderclub voor 8-12 jaar worden georganiseerd in september in Arkel. Voor kinderen die stress of spanning ervaren kan dit een welkome afleiding en hulp zijn. Voor meer informatie:

Piep zei de muis, kinderclub voor 4-8 jaar

Billy Boem, kinderclub voor 8-12 jaar

Apollo ’70

Gymnastiekvereniging Apollo ‘70 uit Hoornaar is vanaf maandag 6 september weer gestart met de gymlessen na de zomerstop. Als uw kind het leuk vindt om te bewegen en te gymmen is hij/zij van harte welkom en kan er een gratis proefles worden gevolgd. Hierbij de lestijden voor het nieuwe gymseizoen:

Data om te onthouden

 • 11 sept: juf Lisanne jarig
 • 14 sept: schoolfotograaf
 • 21 sept: informatieavond groep 3 en 8
 • 23 sept: schoolreis
 • 24 sept: volgende nieuwsbrief
 • 28 sept: afscheid juf Agnes