Nieuwsbrief 37

Nieuws

jun 15

Lied van de week

Groep 3 t/m 5 Lied 300:1
Groep 6 t/m 8 Opw 665

Schoonmaakavond voor de ouders van groep 1 tot en met 5 op 21 juni

Vorig jaar was de opkomst voor de schoonmaakavond bedroevend. Daarom dit jaar een nieuwe oproep. We gaan er vanuit dat u als ouder van uw kind in groep 1 tot en met 5 aanwezig bent tijdens de schoonmaakavond. Mocht u verhinderd zijn, dan graag afmelden via: tineke@cbssamenopweg.nl
Heeft u zich afgemeld? Dan volgt de vraag om materialen uit groep 1 of 2 op te halen om thuis schoon te maken, zodat alles weer een keer voorzien is van een sopje.
Alvast bedankt voor de medewerking!
De schoonmaakavond is inloop vanaf 18.30 uur. Wilt u een emmer en sopdoekje meenemen?

Juf Leandra trouwt

Volgende week vrijdag is het feest op school. Juf leandra gaat trouwen. U ontvangt hier nog een mail over met verdere informatie. Die dag is de school om 15.00 uur uit. Zo is iedereen in de gelegenheid om naar de kerkdienst te gaan. Mocht uw kind om 15.00 uur niet naar huis kunnen of worden opgehaald, dan hoor ik dat graag via jolanda@cbssamenopweg.nl.

Niet verplichte 10-min gesprekken groep 1 t/m 5 en 7

Woensdag 27 juni zijn er 10-minutengesprekken voor de ouders van de leerlingen van groep 1 t/m 5 en groep 7. Deze 10-minutengesprekken zijn geen verplichte gesprekken. Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid om te spreken met de leerkracht, geeft u zich dan voor 21 juni op via tineke@cbssamenopweg.nl met vermelding van de naam van uw kind en de groep.

Fancy Fair

De laatste voorbereidingen voor de Fancy Fair zijn in volle gang! Afgelopen week heeft u een mail gehad waarin om de laatste hulp werd gevraagd. Alle hulp is nog van harte welkom! U kunt dit doorgeven aan juf Martine (martine@cbssamenopweg.nl) of juf Paula (paula@cbssamenopweg.nl). Als u (oude) witte lakens heeft, kunt u deze bij Tineke afgeven. Ook hebben de kinderen een flyer mee naar huis gekregen voor de Fancy Fair, deel deze gerust onder andere familieleden, vriendjes/vriendinnetjes en buren.

Schoolfoto’s

Vorige week krijgen alle leerlingen de inlogkaart mee om de schoolfoto’s te bestellen. Als u binnen 10 dagen bestelt, krijgt u de groepsfoto gratis. Inloggen kunt u via www.fotokoch.nl met uw persoonlijke inlognummer en wachtwoord.

Nieuwe wet privacy wetgeving

Onze school zorgt er voor dat we al deze gegevens naar de AVG-bepalingen verwerken en bewaren.
Bij de inschrijving van uw kind heeft u aan kunnen geven of u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s op de website van de school.
Na de zomervakantie ontvangen alle ouders een brief waarin toestemming wordt gevraagd voor publicatie van de foto in de nieuwsbrief of op onze site. Als u nu al moeite hebt met publicatie van naam of foto, dan vragen we dat z.s.m. op school door te geven.

Website

Er zijn geen bijzonderheden op de website.

Data om te onthouden

18 juni prognosegesprekken groep 6
21 juni jaarlijkse schoonmaakavond
22 juni Juf Leandra trouwt, school uit om 15.00 uur
27 juni niet verplichte 10-min gesprekken groep 1 t/m 5 en 7
2 juli juf Wendy jarig
5 juli fancy fair
6 juli juf Martine jarig
11 juli afscheid groep 8
13 juli rapport 2, zomervakantie begint om 12.00 uur

Namens,

Jolanda Mulder
directeur

Malcare WordPress Security