Huiswerk groep 7

Verkeer

Op donderdag 5 april staat het verkeersexamen gepland. Voor veel kinderen is dit erg spannend. De komende weken gaan we hard aan de slag met de voorbereiding. Voor elke maandag staat er wat huiswerk gepland. De maandag ervoor lezen we dit met elkaar in de klas en in die week lezen ze dit thuis nog eens door. De kinderen zullen veel uit het oefenboekje al weten, omdat ze al een aantal jaar verkeer krijgen. Vooral de verkeersbegrippen spreken voor zich, maar is wel goed om te herhalen.
Bij de bladzijden die gelezen moeten worden, gaat het vooral om het begrip. Uw kind hoeft niet letterlijk te weten wat er staat, maar de begrippen en afspraken moeten wel begrepen worden.
Zou u erop toe willen zien dat het boekje gelezen/geleerd wordt en uitleg willen geven wanneer uw kind iets niet begrijpt tijdens het leren/lezen?

12 maart
– Lezen verkeersbegrippen bladzijde, 1, 2 en 3

19 maart
– Leren borden bladzijde 1 en 2
– Lezen verkeersbegrippen bladzijde 4 / verkeersafspraken bladzijde 1 en 2

Fietscontrole (’s ochtends, fiets niet vergeten, zie mail voor de eisen waaraan de fiets moet voldoen)
26 maart
– Leren borden bladzijde 3 en 4
– Alles herhalen

27 maart Toets verkeersborden

5 april Verkeersexamen (theoretisch en praktisch)

Topografie

Topografie

Hieronder kun je zien op welke datum je een toets hebt. De toetsen zijn altijd op vrijdag.

Let op! Toets 8 (Noor-Europa en Zuid-Europa) bestaat uit 2 onderdelen. Voor- en achterkant van het blad leren dus!

  1. Spanje en Portugal                               vrijdag 2 februari
  2. Italië en Slovenië                                  vrijdag 16 februari
  3. Zuidoost – Europa                               vrijdag 9 maart
  4. Oost – Europa                                       vrijdag 23 maart
  5. Europa (wateren en gebieden)           vrijdag 13 april
  6. Oost – Europa (landen/steden)         vrijdag 18 mei
  7. West – Europa                                       vrijdag 1 juni
  8. Noord – Europa en Zuid – Europa     vrijdag 15 juni
  9. Rusland                                                   vrijdag 29 juni

Topondernemers
We zijn gestart met thema 5 van Topondernemers; ‘Boerderij’. De kinderen zorgen voor een A4’tje en een krantenartikel of boek welke aansluit bij het thema. Het belangrijkste criterium van het A4’tje is dat het in eigen woorden is opgesteld.
Onderwerpen die tijdens dit thema aan bod zullen komen zijn: soorten boerderijen, de koe van binnen, klederdracht, kinderboerderij, de veearts, klonen, (agrarische) regels, bio-industrie, wereldfruit, kassen, emigratie, Jeanne d’Arc, landbouwproducten en landbouwmachines.
Het A4’tje en het krantenartikel/boek moeten uiterlijk donderdag 8 februari ingeleverd worden.

Engels

Donderdag 22 februari: toets Engels hoofdstuk 4 (woordjes en zinnen)
Donderdag 19 april: toets Engels hoofdstuk 5 (woordjes en zinnen)

Boekverslag

De inleverdata voor de boekverslagen zijn:
1 voor de kerstvakantie – donderdag 21 december
1 voor de voorjaarsvakantie – donderdag 22 februari
1 voor de meivakantie – donderdag 19 april
1 voor de zomervakantie – maandag 9 juli

Wanneer een boekverslag eerder af is, mag dit uiteraard ingeleverd worden!

Werkstuk
Onderwerp doorgeven: donderdag 14 december
Inleveren op papier: dinsdag 20 februari
Als je het eerder af hebt, mag je het uiteraard ook eerder inleveren!

Het is niet handig om pas in de laatste week te beginnen met je werkstuk. Als je twijfelt of je wel goed op schema loopt en wat je doet ook goed is, kun je tussendoor de juf je werk laten controleren. Let op: dit is niet verplicht, alleen als je het fijn vindt!

 

Wat?Wanneer inleveren?
Onderwerp inleverendonderdag 14 december
Titels van hoofdstukken doorgevendinsdag 16 januari
Hoofdstuk 1 afdinsdag 23 januari
Hoofdstuk 2 afdinsdag 30 januari
Hoofdstuk 3 afdinsdag 6 februari
Hoofdstuk 4 afdinsdag 13 februari
Hele werkstuk inleverendinsdag  20 februari

De hoofdstukken kun je meenemen op een usb-stick of je kunt ze de dag ervoor mailen naar juf Leandra: leandra@cbssamenopweg.nl