Huiswerk groep 6

GROEP 6 

Huiswerk

Bloon
Graag wekelijks één of twee keer Bloon doen thuis. Inlognaam en wachtwoord zijn hetzelfde, namelijk sow gevolgd door de eerste letter van je voor- en achternaam. Bijvoorbeeld: sowcb.

Boekverslag
Boekverslag 2: inleveren voor de kerstvakantie (uiterlijk vrijdag 22 december)
Boekverslag 3: inleveren voor de voorjaarsvakantie (uiterlijk vrijdag 23 februari)
Boekverslag 4: inleveren voor de meivakantie (uiterlijk vrijdag 20 april)

Topografie
12 januari: toets Overijssel
2 februari: toets Gelderland
23 februari: toets Flevoland
16 maart: toets Utrecht
6 april: toets Noord-Holland
9 mei (woensdag): toets Zuid-Holland 1 (eerste 23 plaatsen)
25 mei: toets Zuid-Holland 2 (laatste 23 plaatsen)
8 juni: toets Zeeland
22 juni: toets Noord-Brabant
6 juli: toets Limburg

Engels
Donderdag 14 december: toets hoofdstuk 3 (alle woordjes leren, E-N en N-E)
Donderdag 25 januari: toets hoofdstuk 4 (alle woordjes leren, E-N en N-E)

Werkstuk

vrijdag 12 januari: onderwerp inleveren (onderwerp over ‘natuur’)
vrijdag 26 januari: titels van hoofdstukken doorgeven
vrijdag 2 februari: hoofdstuk 1 af
vrijdag 9 februari: hoofdstuk 2 af
vrijdag 16 februari: hoofdstuk 3 af
vrijdag 23 februari: hoofdstuk 4 af
vrijdag 23 maart: alle hoofdstukken af
donderdag 29 maart: hele werkstuk (op papier) inleveren

Cito-afname
Vanaf half januari starten we met het afnemen van de CITO-toetsen die bij M6 (midden groep 6) horen. Dit zijn rekenen, spelling en begrijpend lezen.
Uw kind hoeft hiervoor niets voor te bereiden, maar het is wel fijn om te weten wanneer de toetsen afgenomen worden zodat uw kind uitgerust is.

Vrijdag 19 januari: CITO spelling deel 1 (dictee)
Woensdag 24 januari: CITO rekenen deel 1
Donderdag 25 januari: CITO rekenen deel 2
Vrijdag 26 januari: CITO rekenen deel 3
Vrijdag 26 januari: CITO spelling deel 2 (dictee)
Woensdag 31 januari: CITO begrijpend lezen deel 1
Donderdag 1 februari: CITO begrijpend lezen deel 2
Vrijdag 2 februari: CITO begrijpend lezen deel 3

Ook zullen in deze periode de AVI en DMT (drieminutentoets) afgenomen worden.