Huiswerk groep 6

Huiswerk

Topografie
1. Nederland provincies 14 september
2. Nederland – Wateren en gebieden 5 oktober
3. Groningen 2 november
4. Friesland 23 november
5.Drenthe 14 december

Boekverslag
De inleverdata voor de boekverslagen zijn:
1 voor de herfstvakantie – donderdag 18 oktober
1 voor de kerstvakantie – donderdag 20 december
1 voor de voorjaarsvakantie – donderdag 21 februari
1 voor de meivakantie – dinsdag 16 april