Het bestuur

Van links naar rechts:
Staand: Maarten Neuteboom, Richard van Hoorne, Annet van Oenen, Jorieneke van Drenth.  Zittend: Klaas van Kalkeren, Margriet IJzerman en Renske de Jong.

Het bestuur is te bereiken via bestuur@cbssamenopweg.nl

De functieverdeling binnen het bestuur:

Voorzitter:Renske de Jong

Maarten Neuteboom

Vice-voorzitter:Richard van Hoorne
Penningmeester:Annet van Oenen
Secretaris:Margriet IJzerman
Personele zaken:Klaas van Kalkeren
WSNS:Jorieneke van Drenth

Als bestuur houden we u graag op de hoogte van de onderwerpen die er besproken
worden in het bestuur. Iedere vergadering bespreken we het beleid, de
financiële situatie, punten vanuit de directie en personele zaken.

Een jaar besturen..
Vorig schooljaar is het strategisch beleidsplan (SBP) 2015-2018 geschreven. Dit document geeft weer wat de plannen zijn op bestuurlijk niveau. Waar liggen de speerpunten voor de komende tijd, waarin willen we ons als school ontwikkelen? Deze plannen zijn op strategisch niveau beschreven en zijn vervolgens praktisch uitgewerkt in het nieuwe schoolplan 2015-2019. Ieder schooljaar wordt minimaal 3 keer besproken wat deze plannen hebben opgeleverd en waar plannen eventueel moeten worden bijgesteld.

Als voorbeeld wil ik graag noemen, dat in het SBP is opgenomen, dat we de samenwerking tussen school en de Hervormde Kerk in Hoornaar willen versterken. In de praktijk heeft dit ertoe geleid, dat de lessen kerkgeschiedenis weer gegeven worden door ds. Klink en dat komend schooljaar een ‘start-dienst georganiseerd zal worden door de leerkrachten, de kerkenraad en het bestuur. Een mooie manier om aan de kinderen te laten merken dat kerk en school bij elkaar horen.

U weet, dat we ons afgelopen maanden hebben beziggehouden met het aanpassen van de statuten van de school. Mede door nieuwe regels vanuit de overheid, voldeed de oude versie niet meer aan de hedendaagse eisen. Gelukkig zijn we hierbij geholpen door Verus, de vereniging voor katholieke en christelijke scholen, want het lezen van statuten is niet eenvoudig, laat staan het herschrijven ervan. Nadat de ledenvergadering op 20 april heeft ingestemd, is de weg vrijgemaakt richting de notaris om de statutenwijziging definitief te maken.

Aan de bestuurstafel is ook besloten, dat we meedoen met het plan van de gemeente om te gaan samenwerken met een combinatiefunctionaris. Tot dit jaar was Govert de aangewezen man om extra sportactiviteiten te organiseren, zodat kinderen in contact komen met diverse sporten. In de toekomst zal de gemeente een combinatiefunctionaris sport en cultuur aanstellen, die op verschillende scholen in de gemeente Giessenlanden lessen aanbiedt op gebied van sport en cultuur. Alle scholen in Giessenlanden doen hieraan mee en betalen hier een beetje aan mee. Een goedkope manier voor het aanbieden van leuke, aanvullende activiteiten voor de kinderen.

Andere onderwerpen, die wellicht minder zichtbaar zijn, maar zeker aandacht verdienden tijdens de bestuursvergaderingen, zijn de nieuwe ‘Onderwijs cao’, het zoeken en aanstellen van een nieuwe ‘vertrouwenspersoon’ en het creëren van de ‘LB-functie’ in het personeelsbestand. Wellicht mooie onderwerpen om de volgende keer iets meer over te vertellen.

U zult begrijpen, dat op dit moment al onze aandacht uitgaat naar het in orde brengen van de formatie voor volgend schooljaar. De juiste mensen voor de juiste groepen, met de juiste directeur. Met het vertrek van onze gewaardeerde directeur, Inge Ros, ligt daarin nog een hele uitdaging. Op dit moment zijn de advertenties voor deze vacature de deur uit. Via de krant en vacaturesites worden kandidaten uitgenodigd te reageren. De komende weken zullen in het teken staan van het selecteren van de juiste kandidaat, op basis van de brief met CV, gesprekken en eventueel een assessment. Dit doen we als bestuur in nauwe samenspraak met het team en de MR.

Met vertrouwen zien we dit proces tegemoet. Wie wil er geen leiding geven aan zo’n fijne school met de leukste kinderen, betrokken en actieve ouders en een fantastisch team van leerkrachten? Ook in deze situatie weten we ons verbonden met onze Hemelse Vader en bidden we Hem om Zijn leiding.