Brief aan de burgemeester.

Groep 7b/8

dec 14

Groep 7b en 8 van de CBS Samen op Weg in Hoornaar hebben de afgelopen weken gewerkt aan de lesbrief: Een brief aan de burgemeester.
Deze lesbrief is geïnitieerd door de Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld (LSTZG) en is uitgevoerd samen met de Bond tegen het Vloeken (BTHV).
Beide stichtingen willen met dit project landelijk op basisscholen een bijdrage leveren aan bewustwording onder kinderen met betrekking tot veiligheid op school en in de buurt. Dit project is gefinancierd door het Ministerie van Justitie.
Wat hebben we gedaan in de klas?
De eerste les is er gewerkt aan veiligheid op school. Hierbij zijn verschillende opdrachten gemaakt en is er met elkaar gesproken over bijvoorbeeld het verschil tussen pesten en plagen.


De tweede les is er gekeken naar je veilig voelen in de klas en op het plein. De kinderen hebben zelf aangegeven of ze zich veilig, bijna veilig of niet veilig voelen in de klas en op het plein. Daarbij is gesproken over wat de factoren zijn die daarbij een rol spelen en hoe je elkaar daarbij kan helpen.
Bijvoorbeeld door het geven van complimenten.
De derde les hebben we gekeken naar veiligheid in de buurt. In deze les hebben de kinderen drie dingen op geschreven die ze fijn vinden in Hoornaar en drie dingen die nog verbeterd kunnen worden.
De vierde les is er met de kinderen een brief geschreven aan de burgemeester. Daarin worden de punten beschreven die fijn zijn, maar ook de aandachtspunten.
Na de vierde les is de brief naar de burgemeester gestuurd. De burgemeester is dinsdag 14 december op school geweest, samen met een ambtenaar om de aandachtspunten die de kinderen hebben aangegeven te bespreken.
De burgemeester en de ambtenaar (gespecialiseerd op verkeersveiligheid) hebben op alle punten gereageerd. Een aantal van deze punten hebben een plan nodig om het ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Andere zijn niet uitvoerbaar om bepaalde redenen.


Waar in ieder geval mee aan de slag gegaan wordt is het werken aan de verkeersveiligheid in Hoornaar. Dit zal gebeuren aan de hand van een computerprogramma. Alle leerlingen moeten in dit programma aangeven hoe de weg naar school is en welke problemen ze tegenkomen. Op deze manier kan er gekeken worden waar de kinderen tegenaan lopen.
In de klas zal het bezoek van de burgemeester en ambtenaar nog eens worden besproken om te bekijken welke acties de klas (bijvoorbeeld in samenwerking met een aantal verenigingen) kunnen worden gestart.

De burgemeester heeft daarnaast ook de kinderen een oorkonde overhandigd.

De brief die de leerlingen hebben opgestuurd is te lezen op internet:
http://www.moed.nl/onderwijs/basisonderwijs/brief_voor_de_burgemeester/i…
Leerkracht groep 7b/8
Jolanda Mulder

Malcare WordPress Security